Stołówka

Niemal od początku działalności KOSTKI funkcjonuje w szkole stołówka „U STASIA”. Dzięki Dave’owi Ziembie, Wielkiemu Przyjacielowi KOSTKI udało się odremontować i wyposażyć stołówkę w niezbędne sprzęty. Również systematyczna pomoc Rady Rodziców pomaga na bieżąco uposażać i uzupełniać zużywające się na co dzień naczynia i meble. Wszystkie potrawy przygotowujemy w szkole i nieustannie staramy się aby łączyły tradycyjne i nowe smaki ze zdrowymi nawykami żywienia. Zapraszamy i życzymy smacznego!

Stołówka szkolna „U STASIA” zaprasza na domowe obiadki

MARZEC

Deklaracja – Marzec 2018

 

 

 

Ilość obiadów w poszczególnych miesiącach
Miesiąc Ilość
Wrzesień 15
Październik 22
Listopad 19
Grudzień 16
Styczeń 22
Luty 10
Marzec 20
Kwiecień 8
Maj 19
Czerwiec 15

 Wpłaty za obiady prosimy dokonywać do 10 dnia bieżącego miesiąca w sekretariacie uczniowskim w formie gotówkowej lub przelewem na konto szkoły, nr rachunku:

87 1240 4650 1111 0010 6978 2014

Tytuł przelewu: opłata za obiady w opisie przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko ucznia, liczbę opłaconych obiadów oraz miesiąc

Informacje:

  1. Deklaracje korzystania ze stołówki, na kolejne miesiące będą wydawane przez wychowawców klas do 20 każdego miesiąca.
  2. Zwrot uzupełnionej deklaracji, należy dostarczyć do intendenta szkoły (p. Elżbieta Cendrowicz – sekretariat ucznia).
  3. Cena obiadu dla ucznia wynosi 9.00 zł (zupa+ II danie+ kompot+ deser)
  4. Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać do 15.09.2017 r.
  5. Wpłaty można uiszczać gotówką ( w sekretariacie ucznia) lub przelewem bankowym na numer rachunku 87 1240 4650 1111 0010 6978 2014 (Pekao Bank Polski S.A)
  6. Każdorazowe odwołanie obiadu w danym dniu powinno nastąpić do godziny 9:00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 12 655 09 24 wew 129. Brak odwołania obiadu do godziny 9:00 danego dnia traktowany będzie jako wykupienie obiadu.
  7. Nie odwołane oraz niewykorzystane obiady w danym dniu, można odebrać osobiście na wynos do godziny 13:45.
  8. W celu wydania obiadu, koniecznie jest posiadanie przez ucznia karty MANTICA. W przypadku jej braku, obiad nie będzie wydawany.