Stołówka

Niemal od początku działalności KOSTKI funkcjonuje w szkole stołówka „U STASIA”. Dzięki Dave’owi Ziembie, Wielkiemu Przyjacielowi KOSTKI udało się odremontować i wyposażyć stołówkę w niezbędne sprzęty. Również systematyczna pomoc Rady Rodziców pomaga na bieżąco uposażać i uzupełniać zużywające się na co dzień naczynia i meble. Wszystkie potrawy przygotowujemy w szkole i nieustannie staramy się aby łączyły tradycyjne i nowe smaki ze zdrowymi nawykami żywienia. Zapraszamy i życzymy smacznego!

Stołówka szkolna „U STASIA” zaprasza na domowe obiadki

HARMONOGRAM WYDAWANYCH OBIADÓW

Liczba dni w danym miesiącu, w którym wydawane będą obiady 2016/2017.

  IX X XI XII I II III IV V VI
Poniedziałek 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2
Wtorek 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2
Środa 4 4 4 3 4 2 5 3 4 2
Czwartek 4 4 3 4 4 2 5 2 4 3
Piątek 4 4 4 3 4 2 5 2 4 3
SUMA 20 20 19 16 20 12 23 13 20 12
Do zapłaty 180 zł 180 zł 171 zł 144 zł 180 zł 108 zł 207 zł 117 zł 180 zł 108 zł

*nie dotyczy  osób, które wykupują obiady w wybrane dni

 Wpłaty za obiady prosimy dokonywać do 5 dnia bieżącego miesiąca w sekretariacie uczniowskim w formie gotówkowej lub przelewem na konto szkoły, nr rachunku:

87 1240 4650 1111 00106978 2014

Tytuł przelewu: opłata za obiady w opisie przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko ucznia, liczbę opłaconych obiadów oraz miesiąc

 

 

Aktualności

  1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 9 zł i obejmuje: zupę, II danie, kompot,owoc
  2. Cena obiadu dla nauczycieli, pracowników i osób z zewnątrz wynosi 11 zł.
  3. Opłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie do 5-ego dnia danego miesiąca .
  4. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
  5. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić w sekretariacie najpóźniej do godziny 9:00 lub pod numerem tel. 12-655-09-24 (kuchnia) Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.