Stołówka

Niemal od początku działalności KOSTKI funkcjonuje w szkole stołówka „U STASIA”. Dzięki Dave’owi Ziembie, Wielkiemu Przyjacielowi KOSTKI udało się odremontować i wyposażyć stołówkę w niezbędne sprzęty. Również systematyczna pomoc Rady Rodziców pomaga na bieżąco uposażać i uzupełniać zużywające się na co dzień naczynia i meble. Wszystkie potrawy przygotowujemy w szkole i nieustannie staramy się aby łączyły tradycyjne i nowe smaki ze zdrowymi nawykami żywienia. Zapraszamy i życzymy smacznego!

Stołówka szkolna „U STASIA” zaprasza na domowe obiadki

CZERWIEC 

W miesiącu czerwcu na obiady zapraszamy do 20 czerwca (środa). Przy składaniu deklaracji bardzo prosimy uwzględnić fakt wyjść i wycieczek klasowych w ostatnich dniach roku szkolnego. 

Deklaracja – Czerwiec 2018

 

Ilość obiadów w poszczególnych miesiącach
Miesiąc Ilość
Wrzesień 15
Październik 22
Listopad 19
Grudzień 16
Styczeń 22
Luty 10
Marzec 20
Kwiecień 16
Maj 19
Czerwiec 15

 Wpłaty za obiady prosimy dokonywać do 10 dnia bieżącego miesiąca w sekretariacie uczniowskim w formie gotówkowej lub przelewem na konto szkoły, nr rachunku:

87 1240 4650 1111 0010 6978 2014

Tytuł przelewu: opłata za obiady w opisie przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko ucznia, liczbę opłaconych obiadów oraz miesiąc

Informacje:

  1. Deklaracje korzystania ze stołówki, na kolejne miesiące będą wydawane przez wychowawców klas do 20 każdego miesiąca.
  2. Zwrot uzupełnionej deklaracji, należy dostarczyć do intendenta szkoły (p. Elżbieta Cendrowicz – sekretariat ucznia).
  3. Cena obiadu dla ucznia wynosi 9.00 zł (zupa+ II danie+ kompot+ deser)
  4. Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać do 15.09.2017 r.
  5. Wpłaty można uiszczać gotówką ( w sekretariacie ucznia) lub przelewem bankowym na numer rachunku 87 1240 4650 1111 0010 6978 2014 (Pekao Bank Polski S.A)
  6. Każdorazowe odwołanie obiadu w danym dniu powinno nastąpić do godziny 9:00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 12 655 09 24 wew 129. Brak odwołania obiadu do godziny 9:00 danego dnia traktowany będzie jako wykupienie obiadu.
  7. Nie odwołane oraz niewykorzystane obiady w danym dniu, można odebrać osobiście na wynos do godziny 13:45.
  8. W celu wydania obiadu, koniecznie jest posiadanie przez ucznia karty MANTICA. W przypadku jej braku, obiad nie będzie wydawany.