Stołówka

Niemal od początku działalności KOSTKI funkcjonuje w szkole stołówka „U STASIA”. Dzięki Dave’owi Ziembie, Wielkiemu Przyjacielowi KOSTKI udało się odremontować i wyposażyć stołówkę w niezbędne sprzęty. Również systematyczna pomoc Rady Rodziców pomaga na bieżąco uposażać i uzupełniać zużywające się na co dzień naczynia i meble. Wszystkie potrawy przygotowujemy w szkole i nieustannie staramy się aby łączyły tradycyjne i nowe smaki ze zdrowymi nawykami żywienia. Zapraszamy i życzymy smacznego!

Stołówka szkolna „U STASIA” zaprasza na domowe obiadki

Menu Czerwiec 2019

Deklaracja Czerwiec-2019

Informacje:

Deklaracje korzystania ze stołówki, na kolejne miesiące będą wydawane w SEKRETARIACIE UCZNIA LUB MOŻNA WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ od 20 dnia każdego miesiąca.

ZWROT UZUPEŁNIONEJ DEKLARACJI NA NASTĘPNY MIESIĄC NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU UCZNIA NAJPÓŹNIEJ DO OSTATNIEGO DNIA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY UIŚCIĆ Z GÓRY DO KAŻDEGO PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA.

Obiad będzie wydawany tylko z uzupełnioną deklaracją i dołączonym potwierdzeniem wpłaty w innym wypadku obiad nie będzie wydany.

Wpłaty można uiszczać gotówką (w sekretariacie ucznia) lub przelewem bankowym na numer rachunku: 87 1240 4650 1111 0010 6978 2014 ( Pekao Bank Polski S.A)

Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać do 07.09.2018

Cena obiadu dla ucznia wynosi 9,00 zł. ( zupa + II danie + kompot).

Obiad można odwołać w sytuacji długotrwałej absencji dziecka w szkole powyżej 5 dni, w każdym innym przypadku obiad można odebrać osobiście do godz.14.00 (na wynos).

W trakcie miesiąca nie ma możliwości dokupienia obiadu jednorazowego,jedynie uzupełniona
deklaracja na dany miesiąc i potwierdzenie wpłaty jest dokumentem upoważniającym do wydania
obiadu.

Przy złożeniu pierwszej deklaracji w miesiącu wrześniu 2018 r uprzejmie prosimy o zadeklarowanie chęci korzystania z obiadów do końca stycznia 2019 roku, tylko informacyjnie co pozwoli nam ustalić ilość spożywanych obiadów przez uczniów w pierwszym semestrze.