Kostka to nowe krakowskie liceum.

Jesteśmy innowacyjną i świetnie wyposażoną szkołą średnią, która rozumie, że to relacje międzyludzkie stanowią najważniejszą wartość.

Zmieniamy się w liceum po 5 latach funkcjonowania jako gimnazjum. Zapraszamy do poznania nas na nowo!

Kandydatom oferujemy 4 innowacyjne profile kształcenia.

[A] Profil matematyczno-informatyczno-fotoniczny

Wiodące przedmioty: matematyka, informatyka, fizyka

Jeśli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i nowymi technologiami, wybierz klasę, po ukończeniu której będziesz mógł  kształcić się na kierunkach studiów takich jak: informatyka, matematyka stosowana, fizyka, automatyka, robotyka, elektronika, fotonika, telekomunikacja, mechatronika, budownictwo i wiele innych.

Klasie patronują firmy: Cisco System Inc. oraz InPhoTech.

[B] Profil biologiczno-chemiczny

Wiodące przedmioty: biologia, chemia

Nowatorskie zajęcia na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia, chemia oraz zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane w małych grupach. Do Twojej dyspozycji oddajemy profesjonalne pracownie z wyodrębnioną częścią laboratoryjno-doświadczalną i innowacyjnym wyposażeniem.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na liczne kierunki studiów wyższych gwarantujących dalszy rozwój oraz interesującą pracę, m.in.: biologia, chemia, inżynieria biomedyczna…

[C] Profil humanistyczny

Wiodące przedmioty: język polski, historia, WOS, język łaciński

Klasyczna humanistyka obejmuje rozszerzenia z języka polskiego, historii i WOS-u oraz naukę języka łacińskiego z retoryką i elementami kultury antycznej. Humanistyka cyfrowa daje narzędzia do tworzenia cyfrowych narracji (digital storytelling), scenariuszy gier miejskich, uprawiania nowoczesnego dziennikarstwa i pracy edytorskiej, wykorzystywania cyfrowych narzędzi w zawodach związanych z kulturą i naukami społecznymi.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo (także prawo własności intelektualnej i nowych mediów), polonistyka, filologie obce, historia, historia sztuki, psychologia i wiele innych.

[D] Profil geopolityczny

Wiodące przedmioty: język angielski, historia, geografia

Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzanie wiedzy z historii ze szczególnym uwzględnieniem Polski i jej miejsca na geopolitycznej mapie Europy. Uwzględnia także rozwijanie umiejętności językowych pozwalających na swobodną komunikację w wielu regionach świata.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologie obce i wiele innych.

Zapraszam do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Nadchodzące zamiany systemu edukacji oraz mające miejsce nieustannie zmiany społeczne sprawiły, że przygotowaliśmy dla Was wyjątkową ofertę.

W naszej ofercie łączymy rozwój intelektualny z rozwojem osobistym. Każdy z Was będzie miał możliwość nabycia praktycznych doświadczeń, biorąc udział w projektach pod opieką naszych strategicznych partnerów: Akademii IGNATIANUM, Uniwersytetu Rolniczego oraz firm: Cisco i InPhoTech.

„Nie bój się pragnąć” tą dewizą kierował się w życiu św. Stanisław Kostka. Każdy, kto przychodzi do KOSTKI, jest ważny, bo w jego sercu skryte są niesamowite pragnienia. Dlatego kadra KOSTKI, którą tworzą wspaniali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi oraz krąg wyjątkowych Przyjaciół wspiera każdego, kto przez swoją sumienną pracę pragnie doświadczyć satysfakcji i szczęścia spełniających się marzeń.

Serdecznie zapraszam


o. Paweł Brożyniak SJ
dyrektor KOSTKI

Najbliższe dni otwarte: 10 czerwca 14:00 – 17:00

Skontaktuj się

KOSTKA Publiczne Liceum Jezuitów
im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie

ul. Spółdzielców 5
30-682 Kraków
tel +48 12 655 09 24

[email protected]
www.kostka.edu.pl

Liceum Kostka

KOSTKA Publiczne Liceum Jezuitów
im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie

ul. Spółdzielców 5
30-682 Kraków
tel +48 12 655 09 24

Copyright © 2017 Kostka Publiczne Liceum Jezuitów w Krakowie. All rights reserved.
Created by Jezuici IT/Media & Mikołaj Cempla