Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna KOSTKI
Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie

Dyrektor – o. Paweł Brożyniak SJ
Z-ca dyrektora – Józef Rostworowski
Pedagog – Wanda Matias
Pedagog – Monika Ewa Trybulska
Pedagog – Iwona Pasławska Smęder
Pedagog – Joanna Sztuka
Psycholog – Agnieszka Baran
Sekretarz szkoły – Anna Trybek
Sekretarz ds. uczniowskich – Alicja Florek

Nauczyciele KOSTKI

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Wychowawstwo
1 Błachowska Joanna matematyka 1A
2 Kubas Agnieszka historia i WOS 1B
3 Zdanek Anna język polski 1C
4 Sękowska Marta język niemiecki 1D
5 Miłek Łukasz historia, wiedza o społ. 1E
6 Tarkowski Szymon geografia 1F
7 Kubowicz Agata fizyka,matematyka 1G
8 Ślimak Małgorzata biologia 1H
9 Janda Edyta matematyka 2A
10 Wantuch Paulina biologia, geografia 2B
11 Kowalczyk Katarzyna język polski 2C
12 Michalik Maria język niemiecki, angielski 2D
13 Cieśla – Gancarz Ewa matematyka,fizyka 2E
14 Mika Paweł informatyka 2F
15 Nazim Zofia język angielski 3A
16 Foltman Katarzyna chemia 3B
17 Poręba Iwona język polski 3C
18 Krupa Agnieszka język niemiecki 3D
19 Szefer – Walas Agnieszka język polski 3E
20 Klobassa – Zrencka Ewa język niemiecki 3F
21 Barszcz Sylwester wychowanie fizyczne
22 Baryła Joanna matematyka
23 Biernat Sylwia wychowanie fizyczne
24 Błaut Anna matematyka.fizyka
25 o. dyr Brożyniak Paweł SJ religia
26 Cziomer Marcin plastyka, zajęcia artystyczne
27 o. Filip Jerzy SJ religia,historia
28 Fyda Elżbieta WDŻ
29 Gorgoń – Fultyn Paula język angielski
30 Hanusiak Zbigniew technika
31 Ilnicka Joanna wf, edu. dla bezpieczeństwa
32 ks. Kowalcze Mateusz SJ religia,chemia
33 o. Mrówka Kamil SJ religia
34 Muller Dorota historia i wos
35 Rogozińska Zdzisława fizyka
36 Rudnicka – Szyba Beata matematyka
37 Sadłoń Ewa wychowanie fizyczne
38 Skoczek Aldona muzyka
39 o.Śpiewak Jakub SJ religia

Pracownicy Administracji i Obsługi KOSTKI

Dyrektor ds. Administracyjnych: o. Jakub Śpiewak SJ [email protected]
Księgowość/ Kadry: Elżbieta Wikarjak – [email protected]
Intendent szkoły – Elżbieta Cendrowicz – [email protected]
Panie Woźne – Krystyna Heretyk, Urszula Majchrzak, Janina Wilk, Maria Klimas, Mieczysława Łyduch, Joanna Janużyk
Konserwator – Ryszard Oprych
Szefowa kuchni – Danuta Świątek
pomoc kuchni – Marzena Kwiecień

 

Data aktualizacji 20.09.2016