PSLP – rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację uczestników międzynarodowego projektu „Play Seriously, Learn Playfully – PSLP”, realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Rekrutacja trwa od 29 października 2018 roku do 5 listopada 2018 roku do godz. 10:00.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość uczestniczyć w spotkaniach grupy projektowej i tworzyć wraz z partnerami z zagranicy interdyscyplinarną grę planszową.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Podstawą zakwalifikowania do udziału w projekcie jest suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • motywacja ucznia do udziału w projekcie (1-6 pkt.);
  • ocena z zachowania na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (1-6 pkt.) oraz za miesiąc wrzesień 2018 (1-6 pkt.);
  • opinia wychowawcy klasy dotycząca ucznia (ocena sumienności, rzetelności, odpowiedzialności, kreatywności, systematyczności ucznia) i jego zachowania (1-6 pkt.);
  • stopień znajomości języka angielskiego oceniony przez nauczycieli języka angielskiego (w mowie 1-3 pkt., w piśmie 1-3 pkt.);
  • deklaracja przyjęcia ucznia/ów ze szkoły/ół partnerskich w domu podczas spotkań międzynarodowych w Krakowie (zapewnienie noclegu, wyżywienia, opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych) (0-1 pkt.)

Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 6 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 31 punktów.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące spotkania międzynarodowe:

Termin Miejsce Temat
25-30 listopada 2018 Węgry Kick off!
18-22 lutego 2019 Hiszpania Go for others!
Kwiecień/Maj 2019 Kraków Care for our earth!
Czerwiec lub wrzesień 2019 Dania Warm up for the „digital run”!
Listopad/grudzień 2019 Kraków Delight in
Luty/marzec 2012 Węgry Pick up new ideas
Czerwiec 2020 Hiszpania Wrapping up

Planowane terminy spotkań międzynarodowych mogą ulec zmianie.

 

Spośród członków grupy projektowej chętnych do udziału w zagranicznych wyjazdach wylosowani zostaną uczestnicy poszczególnych mobilności. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie nie gwarantuje udziału w zagranicznych mobilnościach.

Przed aplikowaniem o udział w projekcie prosimy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Osoby zainteresowane aplikowaniem składają do koordynatora projektu – p. Agnieszki Baran (sala 108) następujące dokumenty:

formularz rekrutacyjny;

zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie;

oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku;

w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada do godz. 10:00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga: projekt przeznaczony jest tylko dla uczniów KOSTKI, osoby, które nie będą kontynuowały nauki w naszej szkole w przyszłym roku nie mogą kontynuować udziału w projekcie i uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach!

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do udziału w projekcie i możliwościach udziału w spotkaniach międzynarodowych znajdują się w Regulaminie projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!