Projekty krajowe i międzynarodowe

W roku szkolnym 2016/2017 KOSTKA rozpoczęła realizację krajowych i międzynarodowych projektów, dzięki którym pragniemy podnosić kompetencje naszych pracowników, rozszerzać ofertę dydaktyczną dla uczniów, wyposażać szkołę w nowe pomoce i materiały. Do tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty:

Ponoszenie kompetencji kadry KOSTKI

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Obecnie realizujemy kolejne projekty:

My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

Play Seriously, Learn Playfully