Profil prawny

KLASA „C” – profil prawny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, WOS, język polski, język łaciński

Verba volant, scripta manent!

Wszechstronny rozwój człowieka od wieków wpływał na zmiany w otaczającym nas świecie. Ludzie ambitni, lubiący wyzwania i naukę poznają przeszłość, aby zbudować lepszą przyszłość. Dzięki klasie prawnej zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci dołączyć do elit naszego społeczeństwa.

Klasa prawna obejmuje rozszerzenia z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego oraz naukę języka łacińskiego z retoryką i elementami kultury antycznej  (120 godzin w 3-letnim cyklu).

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, w tym: prawo (także prawo własności intelektualnej i nowych mediów), historię, historię sztuki, polonistykę, edytorstwo, filologie obce, politologię, stosunki międzynarodowe, ekonomię, filozofię, dziennikarstwo.

Zapraszamy do  uczestnictwa w:

 • rozprawach sądowych,
 • Szkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich,
 • spotkaniach z gośćmi ze świata kultury, nauki i polityki,
 • serwisie kulturalnym Krakowa (festiwalach, koncertach, spektaklach,  wystawach muzealnych)
 • zajęciach edukacyjnych realizowanych  w instytucjach naukowych i samorządowych
 • warsztatach językowych poza granicami kraju,
 • prelekcjach edukacyjnych, sesjach naukowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach akademickich,
 • wykłady najwyższych klasy specjalistów z zakresu retoryki, argumentowania i przemowy,
 • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach prawniczych, społecznych i humanistycznych,
 • korzystanie z nowocześnie wyposażonych pracowni.

Ignatianum - Jesuit University in Krakow

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl

 

Plan nauczania obowiązujący w latach 2018/19-2020/21 – klasa C