Profil humanistyczny

KLASA „C” – profil humanistyczny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, WOS, język łaciński

Łączymy tradycję z nowoczesnością!

Klasyczna humanistyka obejmuje rozszerzenia z języka polskiego, historii i WOS-u oraz naukę języka łacińskiego z retoryką i elementami kultury antycznej  (120 godzin w 3-letnim cyklu).

Humanistyka cyfrowa daje narzędzia do tworzenia cyfrowych narracji (digital storytelling), scenariuszy gier miejskich, uprawiania nowoczesnego dziennikarstwa i pracy edytorskiej, wykorzystywania cyfrowych narzędzi w zawodach związanych z kulturą i naukami społecznymi.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo (także prawo własności intelektualnej i nowych mediów), polonistyka, filologie obce, historia, historia sztuki, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, logopedia.

Klasie patronuje Akademia Ignatianum – Wydział Filozoficzny i Instytut Kulturoznawstwa, która oferuje:

  • możliwość uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach,
  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach humanistycznych,
  • korzystanie z nowocześnie wyposażonych pracowni.

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl

 

Plan nauczania obowiązujący w latach 2017/18-2019/20 – klasa C