Profil geopolityczny

KLASA „D” – profil geopolityczny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, historia, geografia

 

Świat jest naszym domem!

 

Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzanie wiedzy z historii ze szczególnym uwzględnieniem Polski i jej miejsca na geopolitycznej mapie Europy. Uwzględnia także rozwijanie umiejętności językowych pozwalających na swobodną komunikację w wielu regionach świata.

Dodatkowy atut stanowi poznawanie zagadnień z zakresu geografii pozwalających na uzupełnienie zdobytej wiedzy o kontekst miejsca i świadomość specyfiki danego regionu.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologie obce, zarządzanie, geografia, geologia, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, administracja i polityka publiczna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie, socjologia.

Klasie patronuje Akademia Ignatianum – Instytut Nauk o Polityce i Administracji, która oferuje:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i projektowych prowadzonych przez wykładowców akademickich z bogatym doświadczeniem w sferze polityki, dyplomacji, negocjacji, prawa oraz działalności biznesowej,
  • angażowanie uczniów w tworzenie kampanii społecznych różnego typu,
  • ćwiczenia z zakresu negocjacji i technik wpływu społecznego,
  • warsztaty savoir-vivre’u z elementami protokołu dyplomatycznego,
  • wizyty studyjne w instytucjach sfery publicznej, m.in. spotkania z pracownikami placówek dyplomatycznych.

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl

Plan nauczania obowiązujący w latach 2018/19-2020/21 – klasa D