Profil biologiczno-chemiczny

KLASA „B” – profil biologiczno-chemiczny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  biologia, chemia

 

Wybierz nowoczesną edukację z przyszłością!

 

Nowatorskie zajęcia na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów:  biologia, chemia oraz zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane w małych grupach.

Do Twojej dyspozycji oddajemy profesjonalne pracownie z wyodrębnioną częścią laboratoryjno-doświadczalną i innowacyjnym wyposażeniem. Fachowa kadra dydaktyczna pomoże Ci w przygotowaniu do rozszerzonej matury oraz różnych konkursów i olimpiad.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na liczne kierunki studiów wyższych gwarantujących dalszy rozwój oraz interesującą pracę, m.in. w dziedzinie: biologii, chemii, inżynierii biomedycznej, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej i procesowej, rehabilitacji, fizjoterapii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych.

Klasie patronuje Uniwersytet Rolniczy – Wydział Biotechnologii, który oferuje:

  • możliwość  uczestniczenia w zajęciach związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i ochroną środowiska naturalnego oraz wybranych procesów zachodzących w żywych organizmach,
  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach przyrodniczych.
  • przeprowadzanie własnych obserwacji bioróżnorodności w środowisku,
  • obserwowanie zmian procesów zachodzących w środowisku z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych, cytogenetycznych i biotechnologicznych,
  • zajęcia o charakterze praktycznym ( ćwiczenia laboratoryjne, warsztaty)

 

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl

 

Plan nauczania obowiązujący w latach 2018/19-2020/21 – klasa B