Pracownicy KOSTKI

Pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – mgr Józef Rostworowski

 

 

Dyrektor ds. administracyjnych – ks. mgr Krzysztof Jeleń SJ

Dyrektor Biura Rozwoju i Promocji Szkoły – mgr Aneta Pietrzyk/ p.o. mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska

Kierownik ds. pedagogicznych – mgr Agnieszka Krupa

Pedagog – mgrWanda Matias,  mgr Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – mgr Agnieszka Baran

Księgowość/ Kadry – mgr Elżbieta Wikarjak

Sekretarz szkoły – mgr Anna Trybek

Sekretarz ds. uczniowskich – Alicja Florek

Biblioteka – mgr Aneta Pietrzyk, mgr Iga Szwajkosz

Koordynator KOSTKI-Magis – mgr Iwona Pasławska-Smęder

 

Nauczyciele:

Język polski:  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Iwona Poręba, mgr Anna Zdanek

Język angielski: mgr Zofia Nazim, mgr Karina Larecka, mgr Katarzyna Zych, mgr Katarzyna Latos

Język niemiecki: mgr Agnieszka Krupa, mgr Marta Sękowska, mgr Krzysztof Nosek

Język łaciński: mgr Wojciech Kowalski

Historia: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Dorota Muller, mgr Michał Karcz

Wiedza o społeczeństwie: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Dorota Muller, mgr Michał Karcz

Wiedza o kulturze:  dr Tomasz Tatar

Matematyka: mgr Edyta Janda, mgr Marianna Sienkiewicz-Ludomirska, mgr Małgorzata Sobolewska, mgr Dominika Kędra

Fizyka: mgr Danuta Kubisiak-Kot

Informatyka: mgr inż. Paweł Mika

Biologia: dr Magdalena Czajkowska, dr Anna Kuczkowska-Kuźniar

Chemia: mgr Katarzyna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Elżbieta Fyda

Geografia: mgr Szymon Tarkowski

Zajęcia techniczne: mgr inż. Paweł Mika

Zajęcia artystyczne/plastyka: dr Marcin Cziomer

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Zbigniew Hanusiak, mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach

Wychowanie fizyczne: mgr Sylwia Biernat, mgr Ewa Sadłoń, mgr Sebastian Gierlach

Religia: ks. mgr Tomasz Nogaj SJ, ks. mgr Jerzy Filip SJ, ks. mgr Krzysztof Jeleń SJ

Chór: mgr Aldona Skoczek

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Intendent szkoły – Elżbieta Cendrowicz

Panie Woźne – Krystyna Heretyk, Maria Klimas, Urszula Majchrzak, Janina Wilk, Renata Deja

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni – Elżbieta Cendrowicz

Pracownicy kuchni – Mieczysława Łyduch, Joanna Janużyk

 

 

Data aktualizacji: 01.02.2019r.