Pracownicy KOSTKI

Pracownicy KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki w Krakowie

 

Dyrektor szkoły – o. Paweł Brożyniak SJ

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – Józef Rostworowski

 

Kierownik ds. pedagogicznych – Agnieszka Krupa

Kierownik ds. administracyjnych – o. Jakub Śpiewak SJ

Dyrektor Biura Rozwoju i Promocji Szkoły – Aneta Pietrzyk

Pedagog – Wanda Matias, Monika Trybulska, Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – Agnieszka Baran

Księgowość/ Kadry – Elżbieta Wikarjak

Sekretarz szkoły – Anna Trybek

Sekretarz ds. uczniowskich – Alicja Florek

Biblioteka – Izabela Józwik, Aneta Pietrzyk

Koordynator KOSTKI-Magis – Agnieszka Korczak

 

Nauczyciele:

Język polski:  Katarzyna Kowalczyk, Iwona Poręba, Agnieszka Szefer – Walas, Anna Zdanek

Język angielski: Paula Gorgoń-Fultyn, Maria Michalik, Zofia Nazim

Język niemiecki: Ewa Klobassa-Zrencka, Agnieszka Krupa, Maria Michalik, Marta Sękowska

Historia: o. Jerzy Filip SJ, Agnieszka Kubas, Łukasz Miłek, Dorota Muller, Karolina Sajduk (urlop macierzyński)

Wiedza o społeczeństwie: Agnieszka Kubas, Łukasz Miłek, Dorota Muller, Karolina Sajduk (urlop macierzyński)

Matematyka: Joanna Baryła, Joanna Błachowska, Anna Błaut, Ewa Cieśla-Gancarz, Edyta Janda, Agata Kubowicz, Beata Rudnicka-Szyba

Fizyka: Anna Błaut, Ewa Cieśla-Gancarz, Agata Kubowicz, Zdzisława Rogozińska

Informatyka: Zbigniew Hanusiak, Paweł Mika

Biologia: dr Magdalena Czajkowska (urlop macierzyński), Małgorzata Ślimak, Paulina Wantuch

Chemia: Katarzyna Foltman, ks. Mateusz Kowalcze SJ

Wychowanie do życia w rodzinie: Elżbieta Fyda

Geografia: Szymon Tarkowski, Paulina Wantuch

Technika: Zbigniew Hanusiak

Zajęcia artystyczne/plastyka: dr Marcin Cziomer

Muzyka: Aldona Skoczek

Wychowanie dla bezpieczeństwa: Joanna Ilnicka

Wychowanie fizyczne: Sylwester Barszcz, Sylwia Biernat, Joanna Ilnicka, Ewa Sadłoń

Religia: o. Paweł Brożyniak SJ, o. Jerzy Filip SJ, ks. Mateusz Kowalcze SJ, ks. Kamil Mrówka SJ, o. Jakub Śpiewak SJ

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Intendent szkoły – Elżbieta Cendrowicz

Panie Woźne – Krystyna Heretyk, Joanna Janużyk, Maria Klimas, Mieczysława Łyduch, Urszula Majchrzak, Janina Wilk

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni – Danuta Świątek

Pomoc kuchni – Marzena Kwiecień

 

 

Data aktualizacji: 20.01.2017r.