Pracownicy KOSTKI

Pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – o. Tomasz Nogaj SJ

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – Józef Rostworowski

 

 

Dyrektor ds. administracyjnych – o. Krzysztof Jeleń SJ

Dyrektor Biura Rozwoju i Promocji Szkoły – Aneta Pietrzyk/ p.o. Agnieszka Kubas-Chmielowska

Kierownik ds. pedagogicznych – Agnieszka Krupa

Pedagog – Wanda Matias,  Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – Agnieszka Baran

Księgowość/ Kadry – Elżbieta Wikarjak

Sekretarz szkoły – Anna Trybek

Sekretarz ds. uczniowskich – Alicja Florek

Biblioteka – Aneta Pietrzyk, Iga Szwajkosz

Koordynator KOSTKI-Magis – Iwona Pasławska-Smęder

 

Nauczyciele:

Język polski:  Katarzyna Kowalczyk, Iwona Poręba, Anna Zdanek

Język angielski: Zofia Nazim, Karina Larecka, Katarzyna Zych, Katarzyna Latos

Język niemiecki: Agnieszka Krupa, Marta Sękowska, Krzysztof Nosek

Język łaciński: Wojciech Kowalski

Historia: Agnieszka Kubas-Chmielowska, Dorota Muller, dr Jolanta Gołąb-Kowalska

Wiedza o społeczeństwie: Agnieszka Kubas-Chmielowska, Dorota Muller, dr Jolanta Gołąb-Kowalska

Wiedza o kulturze:  dr Tomasz Tatar

Matematyka: Edyta Janda, Marianna Sienkiewicz-Ludomirska, Małgorzata Sobolewska, Dominika Kędra

Fizyka: Danuta Kubisiak-Kot

Informatyka: Paweł Mika

Biologia: dr Magdalena Czajkowska, dr Anna Kuczkowska-Kuźniar

Chemia: Katarzyna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie: Elżbieta Fyda

Geografia: Szymon Tarkowski

Zajęcia techniczne: Paweł Mika

Zajęcia artystyczne/plastyka: dr Marcin Cziomer

Edukacja dla bezpieczeństwa: Zbigniew Hanusiak, Sylwia Biernat, Marcin Gabryel

Wychowanie fizyczne: Sylwia Biernat, Ewa Sadłoń, Marcin Gabryel

Religia: o. Tomasz Nogaj SJ, o. Jerzy Filip SJ, o. Kamil Mrówka SJ

Chór: Aldona Skoczek

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Intendent szkoły – Elżbieta Cendrowicz

Panie Woźne – Krystyna Heretyk, , Maria Klimas, Urszula Majchrzak, Janina Wilk, Renata Deja

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni – Danuta Świątek

Pracownicy kuchni – Mieczysława Łyduch, Joanna Janużyk

 

 

Data aktualizacji: 20.09.2018r.