Pracownicy KOSTKI

Pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – o. Paweł Brożyniak SJ

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – Józef Rostworowski

 

 

Dyrektor ds. administracyjnych – o. Tomasz Nogaj SJ

Dyrektor Biura Rozwoju i Promocji Szkoły – Aneta Pietrzyk

Kierownik ds. pedagogicznych – Agnieszka Krupa

Pedagog – Wanda Matias,  Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – Agnieszka Baran

Księgowość/ Kadry – Elżbieta Wikarjak

Sekretarz szkoły – Anna Trybek

Sekretarz ds. uczniowskich – Alicja Florek

Biblioteka – Aneta Pietrzyk, Iga Szwajkosz

Koordynator KOSTKI-Magis – Agnieszka Korczak

 

Nauczyciele:

Język polski:  Katarzyna Kowalczyk, Iwona Poręba, Agnieszka Szefer-Walas, Anna Zdanek

Język angielski: Paula Gorgoń-Fultyn, Zofia Nazim, Dawid Mamczur

Język niemiecki: Agnieszka Krupa, Marta Sękowska, Krzysztof Nosek

Język łaciński: Wojciech Kowalski

Historia: o. Jerzy Filip SJ, Agnieszka Kubas, Łukasz Miłek, Dorota Muller

Wiedza o społeczeństwie: Agnieszka Kubas, Łukasz Miłek, Dorota Muller

Wiedza o kulturze: Tomasz Tatar

Matematyka: Joanna Baryła, Joanna Błachowska,  Edyta Janda, Marianna Sienkiewicz-Ludomirska, Katarzyna Syrek, Błażej Sikora SJ

Fizyka: Zdzisława Rogozińska,  Danuta Kubisiak-Kot, Piotr Nowak

Informatyka: Paweł Mika

Biologia: dr Magdalena Czajkowska (urlop macierzyński), Anna Kuczkowska-Kuźniar, Elżbieta Fyda

Chemia: Katarzyna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie: Elżbieta Fyda

Geografia: Szymon Tarkowski

Technika: Zbigniew Hanusiak

Zajęcia artystyczne/plastyka: dr Marcin Cziomer

Wychowanie dla bezpieczeństwa: Joanna Ilnicka

Wychowanie fizyczne: Sylwester Barszcz, Sylwia Biernat, Joanna Ilnicka, Ewa Sadłoń

Religia: o. Paweł Brożyniak SJ, o. Jerzy Filip SJ, o. Kamil Mrówka SJ, o. Tomasz Nogaj SJ

Chór: Aldona Skoczek

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Intendent szkoły – Elżbieta Cendrowicz

Panie Woźne – Krystyna Heretyk, , Maria Klimas, Urszula Majchrzak, Janina Wilk, Renata Deja

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni – Danuta Świątek

Pracownicy kuchni – Mieczysława Łyduch, Joanna Janużyk

 

 

Data aktualizacji: 31.01.2018r.