Praca w KOSTCE

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie poszukuje nauczycieli
(specjalności i ilości godzin wymienione są w tabeli poniżej)

PRZEDMIOT ILOŚĆ GODZIN ZAPOTRZEBOWANIE
Język polski   10 1 nauczyciel
Język angielski   8 1 nauczyciel
Język niemiecki   16 1 nauczyciel
Historia + WOS   6+5 1 nauczyciel
Chemia   8 1 nauczyciel
Matematyka   10 1 nauczyciel
Technika i informatyka   8 1 nauczyciel
Pedagog szkolny   22 1 nauczyciel

List motywacyjny, załączone listy rekomendacyjne , CV oraz kwestionariusz osobowy można przesyłać na adres [email protected] lub osobiście złożyć w sekretariacie szkoły.

Pobierz Kwestionariusz Osobowy

 

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego