Początki KOSTKI

Kraków, 01.09.2012 r.

Drodzy Przyjaciele Jezuitów!

To wielka radość przedstawić Wam nowy projekt edukacyjny jezuitów w Polsce. We wrześniu otworzymy pierwszą jezuicką szkołę publiczną w Krakowie. Tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że zestawienie jezuicka i publiczna brzmi nieco dziwnie, ale to właśnie jest powód naszej radości. Wszystko ma swój początek w decyzji władz miasta Krakowa w sprawie likwidacji jednego z krakowskich gimnazjum. Widmo likwidacji szkoły sprawiło, że społeczność lokalna, chcąc ratować jedyną szkołę na osiedlu, poprosiła jezuitów o jej poprowadzenie. Postanowiliśmy się podjąć tego wyzwania, ponieważ stwierdziliśmy, że  jest to doskonała okazja, by jezuicką pedagogiką objąć tych, którzy często nie mają możliwości kształcenia w ośrodkach, charakteryzujących się wysokim poziomem edukacji. Otwierając szkołę szukamy przyjaciół, oraz tych, którzy będą gotowi wesprzeć ten fascynujący i pełen wyzwań projekt.

Oto pierwszy raz w powojennej historii Polski, jezuici poprowadzą szkołę publiczną za darmo. To brzmi bardzo obiecująco. Zgodnie z ustaleniami z władzami miasta, szkoła będzie miała charakter prawdziwie jezuicki zostając jednocześnie szkołą publiczną. Kandydaci i rodzice będą poinformowani podczas indywidualnych spotkań o celach ignacjańskiej pedagogiki, oraz wprowadzeni w program wychowawczy oparty na wartościach katolickich. Największą korzyścią tego modelu szkoły jest fakt, że najuboższe dzieci z dzielnicy będą miały możliwość uczęszczać do jezuickiej szkoły zupełnie za darmo.

Osiedle Na Kozłówce położone jest w dzielnicy Krakowa, w której mieszka  spora liczba młodych ludzi. Brakuje tam jednak szkół, które mogłyby zaoferować wysoki poziomie edukacji, a miesięczne przychody wielu rodzin są  bardzo niskie. Stąd pragnienie otwarcia w tym rejonie szkoły jezuickiej, która wyszłaby naprzeciw potrzebom ludzi mniej zamożnych.

Aby projekt doczekał się realizacji potrzebujemy przyjaciół, którzy z entuzjazmem dla tego typu działalności, gotowi będą przyjść nam z pomocą finansową. Skoro szkoła będzie szkołą publiczną, przysługujące jej środki będą w stanie pokryć jedynie w części wydatki związane z utrzymaniem placówki. Rządowo-samorządowa dotacja prawie w całości pochłaniana jest przez pensje dla nauczycieli i pracowników, oraz w niewielkim stopniu pokrywa wydatki bieżące. Pozostałe inwestycje, np.: programy pozalekcyjne, kaplica, salka dla katechety, pracownie komputerowe, językowe i przedmiotowe biologii, chemii czy zajęć technicznych oraz czytelnia z biblioteką, będą musiały być finansowane przez jezuitów. Dodatkowo czterdziestoletni już budynek wymaga wielu prac remontowych, jak wymiana dachu, instalacji elektrycznej, podłóg, odmalowania ścian czy podłączenia instalacji ciepłej wody. Umeblowanie szkoły jest już bardzo zużyte i wymaga całościowej wymiany, klasy nie mają odpowiednich sieci internetowych, rzutników multimedialnych czy innych pomocy dydaktycznych, choćby białych tablic, na których można pisać kolorowymi pisakami. Jest jeszcze stołówka z kuchnią, w której nie ma zmywarki czy obieraczki do warzyw. W końcu, planujemy też zaadoptować jakąś przestrzeń na pomieszczenia dla jezuickiej wspólnoty, tak, aby móc tam zamieszkać i pracować na miejscu.

Wraz z Ojcem Prowincjałem, Wojciechem Ziółkiem, dwoma innymi jezuitami, którzy będą pracować razem ze mną, jak również z wieloma przyjaciółmi, jako dyrektor nowej szkoły pragnę wyrazić nasze głębokie zaangażowanie w ten projekt.

Zapraszam do udziału każdego, kto utożsamiając się w jakiś sposób z wartościami jezuickiej edukacji, pragnie kontynuować tradycję zakonu, w duchu służby młodym, stając się tym samym współtwórcą tego projektu dla większej Bożej chwały.

                                                                                                                 O. Paweł Brożyniak SJ


Krakow, 09.01.2012

Dear Friends of the Jesuits,

It’s a great joy to introduce you to a new project of the Jesuits in Poland. This summer the Jesuits will open a new Jesuit public school in Krakow, Poland. Yes, we know this combination is quite unusual: Jesuit and public, but this is also the reason for our excitement. It all began with the decision of the City Government to close the only public school for grades 6-8 in the area. As a result of this closure, people from the community asked the Jesuits to take charge of that school, as they saw this move as the only way to provide a good education to their children and to save the school. The Jesuits decided to accept this because we saw it as an opportunity to provide the best of Jesuit education to those who cannot afford tuition in a private school. As we open the school this summer, we are searching for friends and supporters of this exciting and creative new project.

It is the first time that the Jesuits in Poland have taken charge of a public school and the project looks very promising. According to our agreement with the public officials, we can make this school truly Jesuit, even though it remains public; this includes the selection of students, the use of Ignatian pedagogy, and the introduction of Catholic values in various programs. The greatest advantage of the proposed model is the fact that even the poorest children will have access to Jesuit education for free. The school is located in the outskirts of Krakow, where there are a large number of young people, but no high quality schools, and where families have relatively low incomes. For this reason we recognize a great need for a Jesuit school in this location, but one that will be available to poor families.

To make the project work we need friends who share our enthusiasm for this new type of school  and who are ready to help us in making it economically feasible. Even though the school is public, it is only partially financed with public funds. The government will pay a fixed amount for each student, which should be sufficient for salaries and basic maintenance. Everything else though has to be financed by the Jesuits: programs, the chapel, chaplaincy room, computers, science-lab equipment, language-lab equipment. The building is forty years old and a number of areas are in need of repairs or renovations: electricity, walls, floors, sport facilities, gym, and library. Currently the school does not have hot water or an adequate heating system.  Also the classrooms are not sufficiently equipped for today’s educational environment. We are in need of computers, sound systems, books, software, whiteboards, and so much more. We also plan to have a small Jesuit community in the school, and so we need to create a proper space for the Jesuits who will be living and working there.

As the President of the new school I want to express my dedication to the project. Father Wojciech Ziółek, our Provincial, two other Jesuits who will work full time in the school, and so many friends and colleagues are all focused now on making the school work, and to have it work in the best of the Ignatian Tradition. We invite everyone who shares our commitment to the values of Jesuit education and who wants to assist in bringing these values to young people in Krakow, to be part of our project, for the Greater Glory of God.

                                                                                             Fr. Pawel Brozyniak, S.J.