My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

„Przedsiębiorczość w II Rzeczypospolitej”

W okresie od  października do grudnia 2018 r. KOSTKA realizuje projekt „Przedsiębiorczość w II Rzeczypospolitej – realia funkcjonowania biznesu w Polsce międzywojennej” dofinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach konkursu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Głównym celem naszego projektu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobycia wiedzy dotyczącej stanu przedsiębiorczości w II Rzeczypospolitej w kontekście odbudowy niepodległego państwa a także rozwijanie ich umiejętności potrzebnych do artykułowania swoich racji o ważnym okresie w historii Polski. Projekt ma także zaktywizować społeczność szkolną poprzez popularyzację największych polskich osiągnięć ekonomicznych, przejawów ich przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

W ramach projektu realizujemy cykl działań: prelekcji prowadzonych przez ekspertów spoza szkoły, wycieczki edukacyjne, pracę źródłoznawczą uczniów i debatę podsumowującą projekt w formie reportażu.

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”