Misja Szkoły

MISJA SZKOŁY

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie powstało w odpowiedzi na prośbę środowiska lokalnego, aby uczniowie z osiedla Na Kozłówce i okolic mieli dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której staną się ludźmi dla innych. Szkoła ma im również pomóc, by wzorem Stanisława Kostki uczniowie mieli wielkie pragnienia oraz realne możliwości ich realizacji.

Integralny rozwój uczniów, który jest głównym sposobem realizacji celu Szkoły, będzie się dokonywał przez: solidną naukę, aktywność fizyczną, umiejętność bycia i pracy z innymi, zaangażowanie w sprawy społeczne (dobro wspólne, solidarność), twórczość artystyczną oraz wrażliwość na sprawy duchowe.

KOSTKA jest zatem środowiskiem, w którym uczniowie odkrywają swoje możliwości, talenty i pasje, rozwijają je i za nimi idą; jest też miejscem ciągłej współpracy uczniów między sobą, między nimi a pracującymi w szkole jezuitami, kadrą i rodzicami.

Od roku szkolnego 2017/2018 misja szkoły będzie dalej realizowana i rozwijana w KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.