Misja Szkoły

MISJA SZKOŁY

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie powstało w odpowiedzi na prośbę środowiska lokalnego, aby uczniowie z osiedla Na Kozłówce i okolic mieli dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której staną się ludźmi dla innych. Szkoła ma im również pomóc, by wzorem Stanisława Kostki uczniowie mieli wielkie pragnienia oraz realne możliwości ich realizacji. Integralny rozwój uczniów, który jest głównym sposobem realizacji celu Szkoły, będzie się dokonywał przez: solidną naukę, aktywność fizyczną, umiejętność bycia i pracy z innymi, zaangażowanie w sprawy społeczne (dobro wspólne, solidarność), twórczość artystyczną oraz wrażliwość na sprawy duchowe. KOSTKA jest zatem środowiskiem, w którym uczniowie odkrywają swoje możliwości, talenty i pasje, rozwijają je i za nimi idą; jest też miejscem ciągłej współpracy uczniów między sobą, między nimi a pracującymi w szkole jezuitami, kadrą i rodzicami.

Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły swoimi działaniami wspiera realizację misji KOSTKI, koncentrując swoje działania w obszarach:

  • ž  organizacji i koordynacji imprez szkolnych
  • ž  współpracy z Rodzicami
  • ž  pozyskiwania darczyńców
  • ž  spraw bieżących szkoły