List na Wielki Post

Kraków, 17 lutego 2013 r.
W I Niedzielę Wielkiego Postu

Z radością dotrzymując słowa przygotowałem list na Wielki Post zaadresowany do Uczniów oraz Rodziców i Prawnych Opiekunów, Nauczycieli oraz Pracowników Administracji i Obsługi, w końcu od wszystkich Przyjaciół i Dobroczyńców KOSTKI. Można go pobrac klikając na czerwony przycisk pod zdjęciem po lewej stronie. Wielki Post jest wyjątkowym czasem. Dla mnie, to okazja, kiedy mogę pobyć częściej i dłużej z Jezusem. Jako Jego towarzysz mogę powiedzieć, że jest On nieodkrytym Mistrzem, wspaniałym Przyjacielem, źródłem duchowej siły i radości.

Mój list w treści odnosi się do codziennych wydarzeń, które miały miejsce w KOSTCE w pierwszych miesiącach jej istnienia. Spróbowałem połączyć w nim duchowy wymiar Wielkiego Postku z zwyczajnym życiem Naszej Szkoły. Wciąż jest wiele przed nami do zrobienia. Ale jestem głęboko przekonany, że jedynie dzięki osobistemu zaangażowaniu każdej i każdego z Was kochani Uczniowie oraz drodzy Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy możemy budować KOSTKĘ, tak aby była szkołą wyjątkową. Dzięki hojności wielu dobroczyńców KOSTKA zmienia się na naszych oczach. Celem jednak KOSTKI jest przemiana wewnętrzna naszych serc, sposobu myślenia, działania oraz zmiana zewnętrzna otoczenia szkoły, remont budynku, klas jak również jej wyposażenie. Nadchodzące dni Wielkiego Postu niech będą zatem okazją do pracy, aby KOSTKA była lepsza i aby każdemu udało się spotkać żyjącego Jezusa.

List na Wielki Post

 

 

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.