Rekrutacja 2019

Rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie równolegle do klas liceum trzyletniego dla absolwentów gimnazjów oraz do klas liceum czteroletniego dla absolwentów szkół podstawowych. Powołane zostaną odrębne komisje rekrutacyjne przeprowadzające proces naboru do naszej szkoły.

 

Do końca stycznia 2019 roku Kurator Oświaty wyznaczy terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

Do końca lutego 2019 roku dyrektorzy szkół ogłoszą regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 Kryteria dla absolwentów gimnazjów

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

– aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

– szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.

– ocena z matematyki – max. 18 pkt.

– ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.

– ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Punkty za egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt.

– wynik z języka polskiego – max. 20 pkt.

– wynik z historii i wos – max. 20 pkt.

– wynik z matematyki – max. 20 pkt.

– wynik z przedmiotów przyrodniczych – max. 20 pkt.

– wynik z języka obcego (poziom podstawowy) – max. 20 pkt.

 

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

– aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

– szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.

– ocena z matematyki – max. 18 pkt.

– ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.

– ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.

– wynik z języka polskiego – max. 35 pkt.

– wynik z matematyki – max. 35 pkt.

– wynik z języka obcego – max. 30 pkt.

 

Wkrótce w tym miejscy zamieścimy szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do KOSTKI. Zapraszamy już dziś do zapoznania się z informacjami na temat naszego liceum:

dla uczniów gimnazjów;

dla uczniów szkół podstawowych.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na profilu KOSTKI na portalu społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/liceumkostka/.

 

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji chętnie odpowiemy podczas Dnia otwartego KOSTKI29 marca 2019 r. w godz. 15.00-18.30.

 

Zapraszamy!