Rekrutacja do Liceum 2017

Rekrutacja do Liceum trwa !

Kraków, 07.07.2017r.

Szanowni Państwo,

drodzy kandydaci do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów św. Stanisława Kostki w Krakowie,

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczniom przyjętym do naszej szkoły, którzy 1 września 2017 roku rozpoczną z nami naukę. Na stronie szkoły: www.kostka.edu.pl zamieszczać będziemy na bieżąco ważne informacje dla uczniów naszego Liceum. Już dziś można zapoznać się z wykazem podręczników do klasy pierwszej. Wkrótce zamieścimy także informacje o sposobie zamówienia stroju szkolnego oraz termin rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Osoby nadal zainteresowane aplikowaniem do naszej szkoły informujemy, iż w dniach 10 lipca – 28 sierpnia 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, zgodnie z poniższym harmonogramem. Zapraszamy chętnych do aplikowania do KOSTKI!

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

10-18 lipca 2017r.

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Osoby, które składały już wniosek do Liceum KOSTKI dostarczają do sekretariatu szkoły jedynie podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku ze wskazaniem profilu klasy do której chcą kandydować.

 

Kandydaci, którzy nie aplikowali jeszcze do naszego liceum składają w sekretariacie szkoły: wniosek kandydata (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub w sekretariacie szkoły) wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum, zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata dodatkowych warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

4 sierpnia 2017r.  godz. 12.00

 

 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

 

4 – 21 sierpnia 2017r.

 

4 sierpnia w godz. 12.00-15.00 oraz od
5 do 21 sierpnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
w sekretariacie szkoły.

 

POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

 

Składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych
lub zakwalifikowanych kandydatów pełnoletnich oryginałów:

·   Świadectwa ukończenia gimnazjum

·   Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·   Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (dotyczy laureatów i finalistów)

oraz

·     2 podpisanych na odwrocie fotografii o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),

·     karty informacyjnej – jeżeli gimnazjum taką wydało,

·     karty zdrowia.

 

 

28 sierpnia 2017r.
o godz. 12.00.

 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

 

1 września 2017 r. rozpocznie działalność KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. W nowej szkole pragniemy zapewniać młodzieży bezpłatną edukację na wysokim poziomie, realizowaną w duchu pedagogiki ignacjańskiej.

Rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki rozpoczęła się w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszego nowego Liceum, obowiązującymi w tym roku terminami rekrutacji oraz zasadami punktacji.

Wniosek kandydata do Liceum KOSTKI można pobrać klikając na link lub pobrać w sekretariatach szkoły.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na dotychczasowym profilu Gimnazjum KOSTKA na portalu społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/pgjkostka/.

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji chętnie odpowiemy podczas Dni otwartych KOSTKI: 21 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00-13.00 oraz 27 kwietnia 2018 r. w godz. 16.00-19.00.

Zapraszamy!

KOSTKA LO Jezuitów – Rekrutacja 2018/2019