Lektury

Materiał lekturowy kl. 1A

 1. Homer „Iliada i Odyseja”
 2. Jan Parandowski „Mitologia
 3. Sofokles „Antygona”
 4. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 5. J. Kochanowski „Odprawa posłów greckich”
 6. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 7. Molier „Skąpiec”
 8. W. Szekspir „Romeo i Julia”
 9. I.Krasicki „Bajki”

Materiał lekturowy kl. 1AG

 1. Homer „Iliada i Odyseja Homera”
 2. J. Parandowski „Mity greckie”
 3. Sofokles „Król Edyp”
 4. H. Sienkiewicz „Krzyżacy” /”Ovo vadis”
 5. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 6. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 7. W. Szekspir „Hamlet”
 8. Moliere „Świętoszek” lub „Skąpiec”
 9. I .Krasicki „Bajki”
 10. A. Mickiewicz, „Ballady np. Świteź, Świtezianka, Rybka, Lilie, Romantyczność”
 11. A. Mickiewicz „Dziady cz. II, III, IV”
 12. A. Fedro „Zemsta”
 13. J. Słowacki „Balladyna”
 14. J. Słowacki „Kordian”

Materiał lekturowy k. 1B, 1E

 1. Jan Parandowski „Mitologia”
 2. Sofokles „Antygona”
 3. Giovanni Boccaccio „Sokół”
 4. Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich”
 5. William Szekspir „Romeo i Julia”
 6. William Szekspir „Makbet”
 7. Molier „Skąpiec”
 8. Jędrzej Kitowicz „Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III”

 

Materiał lekturowy kl. 1BG

1.Jan Parandowski  „Mitologia”

 1. Sofokles „Król Edyp”
 2. „Dzieje Tristana i Izoldy” opr. Joseph Bédier
 3. M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 4. W. Szekspir „Makbet”
 5. S. Lem „Solaris”

Materiał lekturowy kl. 1C

 1. Homer „Iliada i Odyseja”
 2. J. Parandowski „Mity greckie i rzymskie”
 3. Sofokles „Antygona”
 4. Arystofanes „Chmury”
 5. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 6. Dante „Boska Komedia”
 7. J. Kochanowski „Odprawa posłów greckich”
 8. J. Kochanowski „Treny”
 9. W. Szekspir „Hamlet”
 10. W. Szekspir „Makbet”
 11. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 12. Molier, Skąpiec
 13. W. Szekspir „Romeo i Julia”
 14. I. Krasicki „Bajki”

Materiał lekturowy kl. 1CG

 1. Homer „Iliada i Odyseja”
 2. J. Parandowski „Mity greckie i rzymskie”
 3. Sofokles „Król Edyp”
 4. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 5. Dante „Boska Komedia”
 6. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 7. W. Szekspir-„Hamlet”
 8. Molier „Świętoszek lub Skąpiec”
 9. W Szekspir „Romeo i Julia”
 10. J. Kochanowski „Treny”
 11. I. Krasicki „Bajki”
 12. J. W. Goethe „Faust”
 13. A. Mickiewicza „Ballady np. Świteź, Świtezianka, Rybka, Lilie, Romantyczność”
 14. A. Mickiewicz „Dziady cz. II, III, IV”

 

Materiał lekturowy kl. 1  D, DG

 1. Sofokles „Antygona”
 2. Sofokles „Król Edyp”
 3. „Dzieje Tristana i Izoldy”– opr. Joseph Bédier
 4. Szekspir „Makbet”
 5. Szekspir „Romeo i Julia”
 6. Mickiewicz „Dziady”
 7. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 8. Słowacki „Kordian”

 

 

Materiał lekturowy kl. 2 A , D

 1. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
 2. Prus „Lalka”
 3. Wyspiański „Wesele”
 4. Reymont „Chłopi”
 5. Conrad „Jądro ciemności”
 6. Żeromski „Wierna rzeka”

Materiał lekturowy  kl. 2 B, C

 1. A. Mickiewicz „Dziady” cz. III
 2. A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 3. J. Słowacki „Kordian”
 4. F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
 5. B. Prus „Lalka”
 6. S. Wyspiański „Wesele”
 7. W. Reymont „Chłopi” t. 1
 8. J. Conrad „Jądro ciemności”
 9. S. Mrożek  „Tango”

 

Materiał lekturowy kl. 3A i 3B

 

 1. S. Żeromski, Przedwiośnie,
 2. “Panny z Wilka” J, Iwaszkiewicz,
 3. Z. Nałkowska, Granica
 4. B. Schulz, Sierpień, Sklepy cynamonowe, Ulica Krokodyli –
 5. W. Gombrowicz, Ferdydurke
 6. T. Borowski, wybrane opowiadania, np.: Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu
 7. G. Herling-Grudziński, Inny świat
 8. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 9. G. Orwell, Rok 1984
 10. A. Camus, Dżuma-
 11. S. Mrożek, Tango

Materiał lekturowy kl. 3 C

 1. S. Żeromski „Przedwiośnie”
 2. J, Iwaszkiewicz „Panny z Wilka”
 3. Z. Nałkowska „Granica”
 4. B. Schulz „Sklepy cynamonowe”
 5. W. Gombrowicz „Ferdydurke”
 6. T. Borowski „Proszę państwa do gazu”
 7. G. Herling-Grudziński „Inny świat”
 8. H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 9. G. Orwell „Rok 1984”
 10. A. Camus „Dżuma”
 11. S. Mrożek „Tango”

Aktualizacja 10-10-2019r.