KOSTKI Laureaci 2018

LAUREACI KOSTKI  2017/2018

 

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Krzysztof Nosek

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Od początku istnienia KOSTKI, a więc od 6 lat, jest tradycja wybierania najlepszego nauczyciela spośród Grona Pedagogicznego w danym roku szkolnym. Taka osoba zostaje wybrana przez uczniów w demokratycznym i tajnym głosowaniu. Co roku wzbudza to bardzo wiele emocji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Możemy z pewnością powiedzieć, że każdy z nauczycieli, który otrzymał statuetkę w kształcie kostki, to ktoś wyjątkowy. Podobnie sytuacja wygląda w tym roku. Zanim jednak zostanie wypowiedziane imię i nazwisko osoby, którą uczniowie uznali za najbardziej wyjątkowego nauczyciela, pozwólcie Państwo, że nieco przybliżę sylwetkę tego człowieka.

Podobnie jak w roku ubiegłym jest to mężczyzna. Jest to  człowiek posiadający wielką wiedzę, a także umiejętność przekazywania jej uczniom. Swoim podopiecznym okazuje wiele ciepła i otwartości, a także wsparcie, potrzebne do realizacji wyzwań stawianych przed uczniami. Oprócz przekazywania wiedzy stawia na wychowanie młodych ludzi. Specjalizuje się w jednym przedmiocie, ale uczy go z wielką pasją i charyzmą. Warto wspomnieć też o tym, że tegoroczny laureat nagrody dla najlepszego nauczyciela w KOSTCE posiada niesamowite poczucie humoru. Jego błyskotliwe żarty wzbudzają uśmiech wśród uczniów i nauczycieli. To on nauczył nas wytrwałości i nie poddawania się w walce o oceny. Choć w Kostce jest to jego dopiero pierwszy rok podchodząc do uczniów z wyrozumiałością i humorem, stuprocentowo zasłużył, aby zdobyć tę nagrodę.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości o kim mowa. Szanowni Państwo. Mam zaszczyt ogłosić, że tytuł najlepszego nauczyciela KOSTKI w roku szkolnym 2017/2018 przyznawany przez uczniów otrzymuje Pan Krzysztof Nosek. Zapraszamy na scenę! Przywitajmy go brawami!”

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Paweł Mika

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

W KOSTCE najważniejszy jest uczeń, tą dewizą będącą podstawą pedagogiki jezuickiej kierujemy się od samego początku. Wcielanie jej w codzienną pracę szkoły wymaga oddanej i wrażliwej kadry zarządzającej oraz zespołu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Od sześciu lat cierpliwie i konsekwentnie dokładamy starań o wysoką kulturę i jakość naszej pracy zarówno tej dydaktycznej i tej wychowawczej. Cieszy fakt, że od czterech lat mamy finalistów kuratoryjnych konkursów w różnych przedmiotach, a od 2017 roku, również i laureatów. Z satysfakcja dostrzegamy pozytywne efekty wspólnej pracy Grona Pedagogicznego. Praca w zespołach przedmiotowych i interdyscyplinarnych jest najlepsza gwarancją sukcesów uczniów.

Z takim modelem pracy od początku utożsamia się Pan Paweł Mika – nauczyciel informatyki, techniki oraz administrator sieci internetowej. Od początku istnienia KOSTKI Pan Paweł odważnie i chętnie podjął trud osobistego rozwoju stając się oddanym pedagogiem i belfrem. Dzielnie też stawia czoło wyzwaniom jak pogodzić rozwój technologiczny i podstawy, które winien posiąść każdy kto chciałby naprawić pralkę lub napisać program komputerowy. Jako wychowawca z troską wspiera swoich wychowanków Pan Paweł, z wielką, wręcz niespotykaną życzliwością i cierpliwością oraz oddaniem wspiera wszystkich pracowników w każdej potrzebie.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2017/2018 przyznać Panu Pawłowi Mice”

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Józef Rostworowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Okoliczności tej laudacji są wyjątkowe, nawet w dzień uroczystej Gali KOSTKI – 2018 jesteśmy, w pewnym sensie, na placu boju. Duch troski o każdego ucznia i jego rozwój w KOSTCE jest tym co daje w tej walce sił i motywuje. Ten duch wypełnia naszego dzisiejszego laureata – wyjątkowego dla KOSTKI.

Chyba nie ma w szkole takich uczniów, nauczycieli i pracowników, z którymi nie zamieniłby słowa, do których by się nie uśmiechną. Mówią o nim „rycerz na białym koniu”, „oaza spokoju”, „Pan Kurator”.

To właśnie On, kiedy sześć lat temu powiedziałem o KOSTCE widział w tym pomyśle powiew Ducha i ideę godną realizacji. Następnie sam zaangażował się w tworzenie KOSTKI, której nie szczędzi sił, czasu, zdrowia mimo, widzimy jak przybywa siwych włosów, a na twarzy rysuje się zmęczenie i troska o przyszłość. Jesteśmy szczęściarzami, że Pan Józef Rostworowski – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego, jest w drużynie KOSTKI, wnosząc sobą jakość pracy, kulturę osobistą, głęboką wiarę w Boga oraz  umiłowanie Polski – naszej ojczyzny. W tym szczególnym roku 450 rocznicy św. Stanisława Kostki, 100-nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości z wielką wdzięcznością i ogromną radością pragnę ogłosić:

Panie Józefie, z wielką radością kapituła „Wyjątkowy dla KOSTKI” przyznała Panu tę szczególną nagrodę, jako dowód uznania i wdzięczności. Teraz już oficjalnie dołącza Pan do drużyny Przyjaciół KOSTKI, do której sercem należy Pan od samego początku.”