KOSTKI Laureaci 2016

LAUREACI KOSTKI  2015/2016

 

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Marcin Cziomer

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Zagadka

Tam gdzie ścian powierzchnia biała, Gdzie barw krzeseł gama cała,

Gdzie w podkowę stoją ławki, I gdzie nie uświadczysz szafki,

Gdzie zlew wielki i głęboki, Kalejdoskop farb szeroki,

Gdzie szarzeje tynkiem ściana, Tam wesoło jest od rana.

Rzutnik filmem czas umila, Nie ma szans tu nudy chwila.

Pędzle tańczą w polce śmiałej, po papieru tafli białej.

Wszystkie kredki i ołówki kreślą nóżki, rączki, główki

Plastelina, klej, nożyczki, Sznurki, piórka i patyczki,

Nic się tutaj nie marnuje, sztuki świat wyczarowuje.

Kto tym wszystkim sam dowodzi? Zapytacie starzy młodzi?

Kto rysować tak potrafi? Zawodowy to jest grafik,

Sława ASP prawdziwa, I nadzieja KOSTKI żywa

Na przygodę w sztuki świecie Kto to taki? Czy już wiecie?

To Pan Cziomer, ukochani

 

Przywitajmy go brawami!”

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

 Edyta Janda

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

KOSTKA powstała cztery lata temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej rejonowej jezuickiej szkoły w Polsce. Wielu z obecnych tutaj nauczycieli i pracowników szkoły zadawało sobie pytanie: jak będzie wyglądać powstająca placówka?, jaka będzie nasza przyszłość?

Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły. Wśród tych, którzy zaryzykowali jest również Ta, która uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI. Nie ukrywając, wątpliwości w powodzenie nowej inicjatywy, zmęczona niepewną sytuacją upadającej placówki, podjęła ryzyko. Krok po kroku, współpracując z dyrekcją szkoły, wdrażała elementy odkrywanej dopiero co, pedagogiki ignacjańskiej. Jest przykładem, że nawet nauczyciel z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym jest w stanie zmieniać swoje przyzwyczajenia. Jako wychowawca pierwszej w KOSTCE klasy zdominowanej przez chłopców dzielnie starała się temperować młodzieńcze charaktery nastolatków. Włożony trud przyniósł wiele radości wychowawczych i dydaktycznych łącznie z finalistami kuratoryjnych konkursów. Odkryła radość bycia nauczycielem, który ma wpływ na innych tworząc z nimi przyszłość.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2015/2016 przyznać Pani Edycie Jandzie – wychowawczyni oraz nauczycielce matematyki i chemii.”

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Wanda Matias

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„KOSTKA powstała cztery lata temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej rejonowej jezuickiej szkoły w Polsce. Wielu z obecnych tutaj nauczycieli i pracowników szkoły zadawało sobie pytanie: jak będzie wyglądać powstająca placówka?, jaka będzie nasza przyszłość?
Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły. Wśród tych, którzy zaryzykowali jest również Ta, która uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI. Z dozą pewnego niepokoju, znając dobrze problematykę społeczno-ekonomiczną uczniów oraz rodziców, postanowiła zacząć od początku. Konsekwentnie i efektywnie, czerpiąc ze skarbnicy osobistego i zawodowego doświadczenia, stanęła na czele Zespołu Pomocy Pedagogiczno-Psychologiczno-Duszpasterskiej, którego nadrzędnym celem jest dbanie o osobisty rozwój ucznia, wspieranie wysiłków wychowawczych rodziców oraz zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. Jest konsekwentna i stanowcza, a jednocześnie zatroskana o dobro drugiego człowieka. Jest przykładem jak być dla innych czego dowodem jest wdzięczność uczniów i absolwentów oraz ich rodziców.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2015/2016 przyznać Pani Wandzie Matias – szefowej Zespołu Pomocy Pedagogiczno-Psychologiczno-Duszpasterskiej.”

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Cztery lata temu, grupa rodziców wspólnie z Panią Grażyną Fijałkowską, radną Miasta Krakowa, w trosce o dobro uczniów mieszkających na osiedlu Na Kozłówce i w okolicy zadzwoniła do Jezuitów z pytaniem czy nie chcieliby szkoły. To bezpośrednie i zaskakujące pytanie padło na grunt jezuickiego rozeznawania. Jak mawiał św. Ignacy, założyciel jezuitów, Towarzystwo Jezusowe zostało powołane dla obrony i szerzenia wiary oraz aby pomagać duszom. Wsłuchując się w głos rodziców z Kozłówka podjęliśmy wyzwanie. Czas pokazał, że rodząca się inicjatywa miała też i swoich przeciwników, którzy również z troski o sprawy młodych mieli obawy co do zasadności jezuickiej szkoły Na Kozłówce.

Wtedy zwróciliśmy się do Księdza Kardynała aby wsparł inicjatywę powstania szkoły i wstawił się za nami. Jaki wpływ na decyzje Pana Prezydenta miał napisany przez Księdza Kardynała list popierający powstanie jezuickiej szkoły to pewnie zostanie tajemnicą Pana Prezydenta. Jedno jest pewne, 1 czerwca 2012 roku dowiedzieliśmy się, że Towarzystwo Jezusowe poprowadzi szkołę. Stosowny dokument podpisany przez Pana Prezydenta o wpisie do ewidencji szkół nosi datę 31 lipca, dokładnie wtedy kiedy przypada święto założyciela jezuitów św. Ignacego z Loyoli. Od tego momentu KOSTKA zdobyła uznanie młodzieży z Kozłówka, dzielnic Prokocimia i Bieżanowa i innych dzielnic i okolic Krakowa. Miesiąc temu, uczniowie klas III, mieli okazję modlić się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, który tak bardzo lubił, św. Jan Paweł II, aby przy grobie św. Stanisława Kostki dziękować za naszą szkołę i polecać swoje młodzieńcze pragnienia.

Księże Kardynale, wdzięczni za okazane wsparcie, w przeddzień Światowych Dni, obchodząc Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Papieża Franciszka, jezuitę jednogłośnie, tytuł „Wyjątkowy dla KOSTKI” postanowiliśmy przyznać właśnie Tobie. Bardzo się cieszymy, że jesteś pośród nas, że możesz odebrać nagrodę wobec nas wszystkich. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie.”

 

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

 Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Cztery lata temu grupa zatroskanych rodziców, przejętych nauczycieli i aktywnych radnych postanowiła uratować gimnazjum na osiedlu Na Kozłówce. W całe przedsięwzięcie zostali zaangażowani również jezuici, jako potencjalnie nowy organ prowadzący szkołę. Podjęte działania doprowadziły do kilku spotkań z Panem Prezydentem Profesorem Jackiem Majchrowskim na szczęście wszystkie miały miejsce na Placu Wszystkich Świętych w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa.

Podpisanie przez Pana Prezydenta decyzji o wpisie do szkół publicznych KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie miało miejsce w dniu 31 lipca. Dokładnie wtedy, kiedy jezuici świętują wspomnienie swojego założyciela św. Ignacego z Loyoli. I choć kulisy ostatecznej decyzji o wyborze jezuitów pozostaną Pan Prezydenta tajemnicą, to niewątpliwie dala ona początek wyjątkowej historii, szkoły Na Kozłówce. W czwartym roku istnienia KOSTKA liczy 401 uczniów, 45 nauczycieli, a podczas dni otwartych odwiedziło ją przeszło 2000 gości.

To dzięki Pana decyzji rodziców szóstoklasistów wymieniają KOSTKĘ jako szkołę godną polecenia, dając jej wysokie oceny. To oczywiście ogromna praca całej kadry szkoły nauczycieli i pracowników i wielkie wsparcie przyjaciół jezuitów. Jednak u początków będzie decyzją która Pan, Panie Prezydencie musiał podjąć. Towarzyszyło jej również wsparcie Księdza Kardynała Dziwisza, który gorąco wspierał powstanie KOSTKI. Powstanie jezuickiej publicznej szkoły na osiedlu Na Kozłówce jest przykładem współpracy Państwa i Kościoła, dowodem, że kiedy dobro ucznia i rodziny jest wartością nadrzędną można stworzyć dzieło które służące dobru społecznemu.

Panie Prezydencie z wielką radością kapituła „Wyjątkowy dla KOSTKI” przyznała Panu ten tytuł. Podczas jednej z wizyt w KOSTCE, wpatrując się w twarze uczniów powiedział  Pan „macie tutaj różne twarze”. To prawda, to też kolejny dowód, że formuła szkoły otwartej dla zróżnicowanej grupy społeczno-ekonomicznej jest jej wartością. Odchodzące roczniki absolwentów wynoszą w sercu dumę i głębokie poczucie wartości, że swoją pracą, ufni w Bożą Opatrzność moją mieć wielkie pragnienia i siłę do ich realizacji. „