KOSTKA – jezuicka tradycja

Drodzy Przyjaciele KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. To radość i przywilej uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu jakim jest tworzenie nowego Liceum Na Kozłówce. Odpowiadając na reformę szkolnictwa w Polsce, po siedmiu latach wspaniale rozwijającego się gimnazjum, jako jezuici i kadra KOSTKI chcemy zaprezentować młodzieży możliwość kształcenia w KOSTCE liceum, elitarnej szkole, przygotowującej młodzież do wyboru upragnionego kierunku studiów.

Warto zerknąć w historię szkolnictwa prowadzonego przez zakon Jezuitów – Towarzystwo Jezusowe i zaprezentować profil jezuickiej szkoły. W książce pt. Heroiczne przywództwo autor Chris Lowney prezentuje historyczne źródła powstania naszego zakonu Jezuitów – Towarzystwa Jezusowego. Pisze: „Założone bez kapitału czy biznesplanu w roku 1540 Towarzystwo Jezusowe to jedna z najlepiej działających korporacji, jakie kiedykolwiek istniały. Od prawie 500 lat skutecznie zarządza siecią placówek misyjnych czy edukacyjnych. Jezuici zawdzięczają swój sukces stosowaniu czterech zasad: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmu będących niepowtarzalnymi  metodami kształtowania prawdziwych liderów”.

Pierwsza jezuicka szkoła została założona przez zakon Jezuitów pod koniec XVI wieku w Messynie na Sycylii. Rozwijające się dynamicznie kolegia jezuickie szybko stawały się centrami edukacyjnymi dla różnych grup społecznych, bogatych i ubogich. Wypracowany przez wieki model szkolnictwa zawsze odpowiada na wyzwania swojej epoki łącząc tradycję Kościoła ze społecznymi zmianami i rozwojem intelektualnym.

Również dzisiaj, Towarzystwo Jezusowe, w oparciu o ignacjański model nauczania (nazwa pochodzi od św. Ignacego założyciela jezuitów) i biorąc pod uwagę uwarunkowania naszych czasów nadal promuje ten jakże bogaty i twórczy charakter edukacji. Znajduje on swoje odzwierciedlenie także w profilu naszego liceum, któremu patronuje św. Stanisław Kostka.

KOSTKA realizuje cele szkoły publicznej wzbogacone o etos pedagogiki ignacjańskiej. Jej nadrzędnym celem jest formacja społecznych elit i przywódców, którzy w duchu służby staną się mężczyznami i kobietami dla innych, to znaczy:

– otwartymi na nieustanny rozwój intelektualno-fizyczny

– kompetentnymi w swoich dziedzinach

– rozwijającymi się duchowo

– przenikniętymi duchem miłości wobec innych

– promującymi zasadę sprawiedliwości społecznej.

Dlatego jako jezuici bardzo świadomie wybraliśmy osiedle Na Kozłówce przekonani, że dobra szkoła to szansa dla młodzieży lokalnej jak i tych wszystkich, którym edukacja jezuicka jest droga. KOSTKA to z pewnością wyjątkowa i inna niż wszystkie szkoła, to Nasza Szkoła, którą wspólnie tworzymy, świadomi, że wiele jest do zrobienia. Niewątpliwie szukamy ludzi, którzy identyfikując się z misją szkoły będą służyć z oddaniem jej uczniom i lokalnemu środowisku. KOSTKA to wielkie wyzwanie, ale jak mawiał św. Ojciec Ignacy – założyciel zakonu Jezuitów i jego następcy, kolejne pokolenia jezuitów i ich wychowankowie to ludzie wielkich pragnień, stąd cieszę się, że jesteśmy wspólnie świadkami tego wyjątkowego dzieła.

Dziś nasza szkoła, tak jak cały zakon jezuitów, staje przed kolejnymi zadaniami, jakie w dniu 19 lutego 2019 przedstawił nam przełożony zakonu Jezuitów Ojciec Generał Arturo Sosa SJ. Cztery powszechne preferencje apostolskie na lata 2019-2029 wskazują, iż w kolejnych latach jezuici będą:

1/ Wskazywali drogę do Boga poprzez Ćwiczenia Duchowe pomagając ludziom odnaleźć Jezusa Chrystusa, nawiązać z Nim osobistą więź i Go naśladować. Ponadto będą promowali rozeznawanie jako powszechny zwyczaj kierujący życiem tych wszystkich, którzy postanowili pójść za Chrystusem.

2/ Towarzyszyli osobom wykluczonym stojąc po stronie ubogich, podatnych na niesprawiedliwe traktowanie, zepchniętych na margines społeczeństwa i uważanych za niepotrzebnych, by u ich boku realizować misję pojednania i sprawiedliwości.

3/ Towarzyszyli młodzieży w kreowaniu przyszłości, która byłaby wypełnieniem żywionych przez nią nadziei, a jednocześnie tworzyli i prowadzili miejsca, w których młodzi ludzie będą mogli rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce w świecie.

4/ Troszczyli się o całe stworzenie, jako nasz wspólny dom, pracując w duchu Ewangelii nad jego ochroną i odnową.

Preferencje te mają nakreślać horyzont i służyć za punkt odniesienia, wskazywać kierunek całemu zakonowi Jezuitów i wszystkim dziełom przez niego prowadzonym, budzić szlachetne pragnienia, ożywiać kreatywność i jednoczyć jezuitów we wspólnej misji.

W realizacji zadań jakie przed całym Towarzystwem Jezusowym, w tym także jednym z jego dzieł jakim jest KOSTKA, stawia Papież życzę Wszystkim byśmy na wzór św. Stanisława Kostki, naszego Patrona, odkrywali pragnienia i podejmowali fascynującą drogę ich realizacji.

o. Tomasz Nogaj SJ

 

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów