KOSTKA – jezuicka tradycja

Drodzy Przyjaciele KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie a już niebawem również i Liceum. Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić Wam profil jezuickiej szkoły. Pierwsza jezuicka szkoła została założona pod koniec XVI wieku w Messynie na Sycylii. Rozwijające się dynamicznie kolegia jezuickie szybko stawały się centrami edukacyjnymi dla różnych grup społecznych, bogatych i ubogich. Wypracowany przez wieki model zawsze odpowiada na wyzwania swojej epoki łącząc tradycję Kościoła ze społecznymi zmianami i rozwojem intelektualnym. Również dzisiaj, Towarzystwo Jezusowe, w oparciu o ignacjański model nauczania (nazwa pochodzi od św. Ignacego założyciela jezuitów) biorąc pod uwagę uwarunkowania naszych czasów proponuje następujący profil dla KOSTKA Publicznego Gimnazjum a po przekształceniu Liceum Jezuitów któremu patronuje im. Św. Stanisław Koska. KOSTKA będzie realizowała cele szkoły publicznej wzbogacone o etos pedagogiki ignacjańskiej. Nadrzędnym celem pedagogiki ignacjańskiej jest formacja społecznych elit i przywódców, którzy w duchu służby staną się mężczyznami i kobietami dla innych; to znaczy:

– otwartymi na nieustanny rozwój intelektualno-fizyczny

– kompetentnymi w swoich dziedzinach

– rozwijającymi się duchowo

– przenikniętymi duchem miłości wobec innych

– promującymi zasadę sprawiedliwości społecznej.

Dlatego jako jezuici bardzo świadomie wybraliśmy osiedle Na Kozłówce przekonani, że dobra szkoła to szansa dla młodzieży lokalnej jak i tych wszystkich, którym edukacja jezuicka jest droga. KOSTKA to z pewnością wyjątkowa i inna szkoła, to Nasza Szkoła, którą wspólnie tworzymy, świadomi, że wiele jest do zrobienia. Niewątpliwie szukamy ludzi, którzy identyfikując się z misją szkoły będą służyć z oddaniem jej uczniom i lokalnemu środowisku. KOSTKA to wielkie wyzwanie, ale jak mawiał św. Ojciec Ignacy, jezuici i ich wychowankowie to ludzie wielkich pragnień stąd cieszę się, że jesteśmy wspólnie świadkami tego wyjątkowego dzieła.

Wszystkim życzę byśmy na wzór św. Stanisława Kostki, naszego Patrona, odkrywali pragnienia i podejmowali fascynującą drogę ich realizacji.

O. Paweł Brożyniak SJ

 

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.