KOSTKA – jezuicka tradycja

Drodzy Przyjaciele KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić Wam profil jezuickiej szkoły. Pierwsza jezuicka szkoła została założona pod koniec XVI wieku w Messynie na Sycylii. Rozwijające się dynamicznie kolegia jezuickie szybko stawały się centrami edukacyjnymi dla różnych grup społecznych, bogatych i ubogich. Wypracowany przez wieki model zawsze odpowiada na wyzwania swojej epoki łącząc tradycję Kościoła ze społecznymi zmianami i rozwojem intelektualnym. Również dzisiaj, Towarzystwo Jezusowe, w oparciu o ignacjański model nauczania (nazwa pochodzi od św. Ignacego założyciela jezuitów) biorąc pod uwagę uwarunkowania naszych czasów proponuje następujący profil dla KOSTKA Publicznego Liceum Jezuitów któremu patronuje Św. Stanisław Koska. KOSTKA realizuje cele szkoły publicznej wzbogacone o etos pedagogiki ignacjańskiej. Nadrzędnym celem pedagogiki ignacjańskiej jest formacja społecznych elit i przywódców, którzy w duchu służby staną się mężczyznami i kobietami dla innych, to znaczy:

– otwartymi na nieustanny rozwój intelektualno-fizyczny

– kompetentnymi w swoich dziedzinach

– rozwijającymi się duchowo

– przenikniętymi duchem miłości wobec innych

– promującymi zasadę sprawiedliwości społecznej.

Dlatego jako jezuici bardzo świadomie wybraliśmy osiedle Na Kozłówce przekonani, że dobra szkoła to szansa dla młodzieży lokalnej jak i tych wszystkich, którym edukacja jezuicka jest droga. KOSTKA to z pewnością wyjątkowa i inna szkoła, to Nasza Szkoła, którą wspólnie tworzymy, świadomi, że wiele jest do zrobienia. Niewątpliwie szukamy ludzi, którzy identyfikując się z misją szkoły będą służyć z oddaniem jej uczniom i lokalnemu środowisku. KOSTKA to wielkie wyzwanie, ale jak mawiał św. Ojciec Ignacy, jezuici i ich wychowankowie to ludzie wielkich pragnień stąd cieszę się, że jesteśmy wspólnie świadkami tego wyjątkowego dzieła.

Wszystkim życzę byśmy na wzór św. Stanisława Kostki, naszego Patrona, odkrywali pragnienia i podejmowali fascynującą drogę ich realizacji.

O. Paweł Brożyniak SJ

 

O. Paweł Brożyniak SJ, Delegat ds. edukacji średniej PMA i PME.