KOSTKA – nasze propozycje

Klasa językowa łączy w sobie nauczanie dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego, na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach językowych uczniowie korzystają z pracowni multimedialnej, z podręcznika interaktywnego, oglądają filmy obcojęzyczne, co daje im duże możliwości komunikacyjne. Dołącz do nas, jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich pasji językowych.

Podczas trzyletniego cyklu nauczania:

 • masz szansę uczyć się dwóch języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego na poziomie rozszerzonym, jak również kształcenia dopasowanego do Twoich aspiracji;
 • dzięki nowatorskiemu systemowi kształcenia będziesz mógł uczyć się dwóch najbardziej popularnych języków obcych, których znajomość pozwoli Ci poznać świat: przybliżyć do kultury danego kraju, poznać jego mieszkańców – a jednocześnie rozbudzi Twoją ciekawość;
 • przekonasz się, że nauka języków obcych może być zabawą pozwalającą kreatywnie poszerzyć słownictwo i doskonalić kompetencje językowe.

Antoni Czechow powiedział, że: ,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu”, dlatego w naszej szkole postaramy się zrobić wszystko, aby uczniowie klas językowych paszport mieli zawsze przy sobie.

Autor: Artur Pinkowicz

Autor: Artur Pinkowicz

 

 

Klasa biologiczno-chemiczna w Gimnazjum Jezuitów to nowoczesna forma efektywnego przygotowania gimnazjalistów do późniejszego podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, o rozszerzonym programie nauczania biologii i chemii, które docelowo mogą stanowić przepustkę do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

Podczas trzyletniego cyklu nauczania:

 • poszerzysz swoją wiedzę i zdobędziesz umiejętności z zakresu biologii i chemii; twórczo rozwiniesz swoje zainteresowania przyrodnicze; • posiądziesz praktyczne umiejętności obserwacyjne i doświadczalne (zajęcia z mikroskopowania);
 • będziesz inicjatorem i uczestnikiem wybranych akcji związanych z ekologią i ochroną środowiska;
 • nauczysz się samodzielnie planować i przeprowadzać doświadczenia chemiczne;
 • będziesz miał możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w profesjonalnych pracowniach wyższych uczelni i pozaszkolnych oraz w terenie;
 • w ramach prowadzonych warsztatów biologicznych odwiedzisz interesujące przyrodniczo zakątki Polski;
 • po ukończeniu szkoły będziesz mógł się czuć nie tylko absolwentem profilu biologiczno-chemicznego, ale przyrodnikiem – a to coś więcej!
Autor: Artur Pinkowicz

Autor: Artur Pinkowicz

Klasa matematyczno-informatyczna dla uczniów chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Rozszerzony program matematyczno-informatyczny sprawi, że cyfrowy świat pełen algorytmów i problemów matematycznych nie będzie Ci obcy.

Podczas trzyletniego cyklu nauczania: 

 •  poszerzysz wiedzę i zdobędziesz umiejętności z zakresu matematyki poprzez udział w zajęciach organizowanych na UJ – Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym: rozwiązywanie zadań różnymi metodami, konstruktywną dyskusję prowadzącą do rozwiązywania problemów matematycznych – zajęcia warsztatowe;
 • będziesz brał udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA badającym kompetencje matematyczne uczniów w szkole, testy te pomagają w weryfikacji wiedzy, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych;
 • nauczysz się rozwiązywać zagadnienia matematyczne na podstawie interaktywnych programów edukacyjnych tj. Geogebra, Gimplus; •
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące tworzenia i redagowania dokumentów tekstowych, zaawansowanych obliczeń matematyczno-informatycznych, tworzenia stron www oraz prezentacji multimedialnych; • posiądziesz umiejętności praktyczne z zakresu budowy komputera oraz obsługi urządzeń peryferyjnych;
 • poznasz klasyczne algorytmy i systemy liczbowe, wykorzystasz je praktycznie w budowaniu programów opartych na języku LOGO; • zaznajomisz się z wybranymi programami użytkowymi i graficznymi;
 • przygotujesz się do udziału w konkursach organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i innych np. Kangur, Olimpus, Albus, Małopolskie Mistrzostwa Łamigłówek logicznych itp.

KOSTKA-MAGIS

Ponadto, każdemu kto pragnie więcej, proponujemy zajęcia w KOSTKA-MAGIS. KOSTKA-MAGIS pomoże Ci rozwinąć swoje talenty i pasje w: Kołach przedmiotowych, fotograficznym, logicznego myślenia, Młodego dziennikarza, teatralnym Dwie Maski Kostki; projekcie Jesteśmy Coolturalni, Kreatywnej Kostce, chórze szkolnym i zajęciach z języka hiszpańskiego in.

KLUB SPORTOWY KOSTKA

DODATKOWO: SKS „KOSTKA W ramach działalności SKS-u prowadzone będą pozalekcyjne zajęcia sportowe z kilku dyscyplin, jak również zajęcia fitness. Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach tworzą drużyny szkolne reprezentujące barwy KOSTKI w Gimnazjadzie oraz innych turniejach i zawodach sportowych w następujących dyscyplinach:

 • piłka nożna halowa chłopców,
 • siatkówka chłopców,
 • siatkówka dziewcząt,
 • koszykówka chłopców,
 • koszykówka dziewcząt,
 • piłka ręczna chłopców,
 • piłka ręczna dziewcząt,
 • pływanie dziewcząt i chłopców,
 • tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców,
 • indywidualne biegi przełajowe,
 • sztafetowe biegi przełajowe.