Informacja na temat rekrutacji uzupełniającej do KOSTKI

Posted by on 11 Lipiec, 2018

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do dnia 22 sierpnia, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 2 /18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. i poza systemem elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci zainteresowani aplikowaniem o przyjęcie do KOSTKI proszeni są o dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
  • kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),
  • kartę informacyjną – jeżeli gimnazjum taką wydało,
  • kartę zdrowia.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum – pdf

Pobierz kwestionariusz w wersji docx