Dla Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice i opiekunowie uczniów KOSTKI. W tym miejscu zamieszczamy szczególnie istotne dla Państwa informacje dotyczące:

– działań Rady Rodziców;

– terminów konsultacji nauczycieli;

– możliwości skorzystania ze wsparcia Zespołu Pedagogiczno- psychologiczno-duszpasterskiego działającego w szkole;

strojów szkolnych;

zasad organizacji wyjść i wycieczek szkolnych;

ogólnych warunków ubezpieczenia uczniów.

Tych z Państwa, którzy chcieliby w jeszcze większym stopniu włączyć się w tworzenie naszej szkoły zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat możliwości przekazania 1% dla KOSTKI oraz strony Aby w KOSTCE było lepiej.