Klasa DG – Profil geopolityczny

Profil geopolityczny – liceum trzyletnie

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia, historia

Zwiększona liczba godzin rozszerzenia z języka angielskiego

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, wyższy wynik z geografii lub historii

Świat jest naszym domem!

Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzenie wiedzy z geografii i historii oraz rozwijanie kompetencji w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim na wysokim poziomie. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami jezuickimi z całego świata, co daje uczniom możliwość poznania różnych kultur i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. W ten sposób wiedza teoretyczna może zostać skonfrontowana z realnym doświadczeniem i praktyką. Dodatkowo współpracując z uczelniami wyższymi – Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum, uczniowie klasy o tym profilu regularnie uczestniczą w warsztatach i spotkaniach akademickich poszerzających wiedzę szkolną.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologie obce, geografia, historia, gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, marketing i komunikacja rynkowa, turystyka i rekreacja, administracja i polityka publiczna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie, socjologia czy studia realizowane w języku angielskim modern business management.

Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

 możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i projektowych prowadzonych przez wykładowców akademickich z bogatym doświadczeniem w sferze polityki, dyplomacji, negocjacji, prawa oraz działalności biznesowej,

 możliwość włączenia się w tworzenie kampanii społecznych różnego typu,

 ćwiczenia z zakresu negocjacji i technik wpływu społecznego,

 warsztaty savoir-vivre’u z elementami protokołu dyplomatycznego,

 wizyty studyjne w instytucjach sfery publicznej, m.in. spotkania z pracownikami placówek dyplomatycznych.

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl