Klasa C – Profil prawny

Profil prawny – liceum czteroletnie

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, WOS, język polski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język angielski

Łączymy tradycję z nowoczesnością!

Człowiek od wieków dąży do poznania praw, które kształtują rzeczywistość, w której się rozwija. Ludzie ambitni, lubiący wyzwania i naukę, poznają przeszłość, aby zbudować lepszą przyszłość. Dzięki klasie prawnej zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pomogą Ci dołączyć do elit naszego społeczeństwa.

Realizując rozszerzony program nauczania z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, zdobędziesz wszechstronną wiedzę, niezbędną na dalszych ścieżkach kształcenia w obszarze nauk prawniczych, społecznych a także humanistycznych. Ponadto nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć się w przyszłości na rynku edukacyjnym oraz zawodowym.

Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na takie kierunki studiów jak m.in.: prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, historię, historię sztuki, edytorstwo, politologię, dziennikarstwo, filologię polską, filologie obce, stosunki międzynarodowe, ekonomię czy filozofię.

W ramach oferty klasy prawnej oferujemy uczestnictwo w:

 rozprawach sądowych,

 debatach oksfordzkich,

 praktycznych warsztatach dziennikarsko-edytorskich,

 ciekawych wykładach, prelekcjach i projektach naukowych,

 wydarzeniach kulturalnych Krakowa,

 spotkaniach z gośćmi ze świata kultury, nauki i polityki.

Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

 możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach akademickich,

 wykłady ze specjalistami z zakresu retoryki i sztuki przemawiania,

 zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach prawniczych, społecznych i humanistycznych.

Ignatianum - Jesuit University in Krakow

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl