Bieżące informacje dla kandydatów

10.07.2018r.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do dnia 22 sierpnia, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 2 /18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. i poza systemem elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci zainteresowani aplikowaniem o przyjęcie do KOSTKI proszeni są o dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
 • kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),
 • kartę informacyjną – jeżeli gimnazjum taką wydało,
 • kartę zdrowia.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum – pdf

Pobierz kwestionariusz w wersji docx

 

 

29.06.2018r.

W dniu dzisiejszym podane zostały do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego – w systemie elektornicznej rekrutacji Omikron oraz w szkołach zamieszczono listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół.

Kandydaci zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, którzy pragną rozpocząć naukę w naszym liceum, zobowiązani są do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 15:00 dostarczyć do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
 • kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),
 • kartę informacyjną – jeżeli gimnazjum taką wydało,
 • kartę zdrowia.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

W dniu 10 lipca 2018 r. ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zamieszczone na drzwiach szkoły). Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą także sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacji Omikron (https://krakow.e-omikron.pl/).

Od dnia 11 lipca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, szczegółowe informacje dotyczące jej przebiegu będziemy na bieżąco podawać na stronie internetowej i tablicach informacyjnych KOSTKI.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna