Klasa BG – Profil biologiczno-chemiczny

Profil biologiczno-chemiczny – liceum trzyletnie

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  biologia, chemia, matematyka

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

Wybierz nowoczesną edukację z przyszłością!

Świat przyrody to zbiór niezwykłych elementów, które wzajemnie się przenikają. Poznanie zasad ich funkcjonowania umożliwia rozwój naszej cywilizacji. W klasie biologiczno-chemicznej, dzięki nowatorskim zajęciom laboratoryjnym z biologii oraz chemii przeprowadzanym w profesjonalnych pracowniach, poznasz tajniki funkcjonowania otaczającego nas świata. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania matematyki zdobędziesz dodatkowe umiejętności, które ułatwią Ci studiowanie kierunków przyrodniczych czy medycznych.

Kształcenie w tej klasie umożliwi Ci aplikowanie na liczne kierunki studiów, takie jak m.in.: medycyna, pielęgniarstwo, biologia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i procesowa, fizjoterapia czy ochrona środowiska.

Klasie patronuje Uniwersytet Rolniczy, który oferuje:

 możliwość uczestniczenia w zajęciach związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i ochroną środowiska naturalnego oraz wybranych procesów zachodzących w żywych organizmach,

 zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach przyrodniczych,

 przeprowadzanie własnych obserwacji bioróżnorodności w środowisku,

 obserwowanie zmian procesów zachodzących w środowisku z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych, cytogenetycznych i biotechnologicznych,

 zajęcia o charakterze praktycznym ( ćwiczenia laboratoryjne, warsztaty).

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl