Klasa AG – Profil matematyczno-fotoniczny

Profil matematyczno-fotoniczny – liceum trzyletnie

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka

Zwiększona liczba godzin języka angielskiego

 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, wyższy wynik z fizyki lub informatyki

 

Postaw na technologie i innowacje!

Nowoczesne technologie to nasza przyszłość! Zdobycie kompetencji w zakresie matematyki i informatyki oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym na wysokim poziomie otwiera przed młodym człowiekiem szerokie perspektywy studiów na najlepszych uczelniach a także wyboru w przyszłości atrakcyjnej pracy zawodowej. Oferta klasy matematyczno-fotonicznej skierowana jest do uczniów pragnących doskonalić umiejętność logicznego myślenia, zainteresowanych włączaniem się w komputeryzację świata oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ucząc się w tej klasie możesz być pewien, iż cyfrowy świat pełen algorytmów  i problemów matematycznych nie będzie Ci obcy.

Po ukończeniu nauki w klasie matematyczno-fotonicznej możesz kształcić się dalej na kierunkach studiów takich jak m.in.: informatyka, matematyka, fizyka, fotonika, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia czy ekonometria. Także studia na kierunkach technicznych prowadzone w języku angielskim będą stały przed Toba otworem.

Klasie patronują firmy: InPhoTech* oraz Cisco System Inc**oferujące między innymi:

 lekcje warsztatowe prowadzone przez pracowników firmy rozwijające wiedzę  z zakresu fotoniki światłowodowej oraz sieci komputerowych,

 wyjazdy uczniów do siedziby firmy i zwiedzanie nowoczesnych zakładów pozwalające zapoznać się z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w nowoczesnej firmie, stosującej nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania technologiczne,

spotkania z pracownikami firm na których prezentowany jest proces powstawania nowoczesnych materiałów – od pomysłu do produktu,

indywidualną opiekę pracownika firmy dla wyróżniających się uczniów oraz możliwość odbycia praktyk,

udział w wydarzeniach organizowanych przez firmy.

InPhoTech Sp. z o. o. – polska firma badawczo-rozwojowa zajmująca się opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań fotoniczno-światłowodowych dla różnych branż przemysłowych.

** Cisco System INC – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, światowy  lider branży IT oferujący rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw.

 

 

Uwaga!

Uczniowie liceum (chłopcy) spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR: www.bursakrakow.pl