4W

Nagrody 4W wręczane są uczniom KOSTKI w czterech kategoriach za: WIARĘ, WIEDZĘ, WYTRWAŁOŚĆ i WYZWANIE. Inspirację do nagrodzenia uczniów za wyróżnianie się w tychże cnotach czerpiemy z wielowiekowej tradycji duchowości oraz pedagogiki ignacjańskiej.

Każdy z laureatów otrzymał statuetkę wykonaną przez Pana prof. ASP Karola Badynę.

Wyjatkowy_4W

4W wręczane są w 4 kategoriach:

WIARA – to moc, wartość najwyższa. Jest postawą (cnotą), która zakorzenia się w całym rozwoju intelektualno – emocjonalnym człowieka. Wymaga szerszego spojrzenia na rzeczywistość, domaga się otwartego rozumu i wielkiego serca. Wiara w piękno stworzenia prowadzi do wiary w siebie, we własne możliwości, a w końcu do wiary w Stwórcę dobrego Boga. To głębokie przekonanie, że koleżanka, kolega, każda osoba może sprostać stawianym sobie wyzwaniom dzięki sumiennej pracy. Umacnianie innych w działaniu, dopingowanie ich, to wiara by marzenie i pragnienie innych się spełniały.

WIEDZA – to całościowy rozwój osoby, to dbanie o wyniki edukacyjne i wkraczanie na coraz to wyższy poziom rozwoju intelektualnego, to też poczucie odpowiedzialności za innych i za KOSTKĘ, a tym samym współtworzenie dobrych wyników edukacyjnych szkoły. Istotna jest aktywność i umiejętność dzielenia się z rówieśnikami, pomaganie im w zwalczaniu trudności. Dzięki kreatywności, wpływanie na jakość innowacyjność podejmowanych projektów edukacyjnych.

WYTRWAŁOŚĆ – to bycie silnym fizycznie, psychicznie i duchowo. To wytrwała walka z własnymi słabościami, cierpliwe i sukcesywne dążenie do wyznaczonego sobie celu. By go osiągnąć należy być pracowitym i systematycznym, nie zniechęcać się drobnymi porażkami, ale z nadzieją patrzeć w przód.

WYZWANIE – to podejmowanie trudu stawania się kompetentnym, bycie wobec siebie wymagającym, i osiąganie coraz wyższych celów. To jednocześnie reprezentowanie KOSTKI poza KOSTKĄ i przysparzanie jej chwały oraz blasku. To odwaga, by marzyć i zmieniać świat.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami laureatów nagrody 4W w poszczególnych latach:

Laureaci 2017/2018

Laureaci 2016/2017

Laureaci 2015/2016

Laureaci 2014/2015

Laureaci 2013/2014

Laureaci 2012/2013