4W Laureaci 2014

LAUREACI 4W 2013/2014

 

Laureat 4W w kategorii WIARA

Stanisława Lorys

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Stanisław Lorys, uczeń klasy 2 A. Stanisław jest wzorem identyfikacji z KOSTKĄ, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. Wierzy, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

 

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Kinga Piwowarczyk

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Kinga Piwowarczyk, uczennica klasy 2 A. Bez cienia wątpliwości, Kinga jest głodna wiedzy, wytrwale dąży do samodoskonalenia, jest jednocześnie niebywale skromna i przyjazna. Z zaangażowaniem stara się pozytywnie wpływać na swoje koleżanki i kolegów z klasy i szkoły inspirując ich do życia i działania w duchu MAGIS.”

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Ewelina Janawa

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Ewelina Janawa, uczennica klasy 2 C. Ewelina pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje wielkie talenty. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i koleżeństwa.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Zuzanna Radek

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIA w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Zuzanna Radek, uczennica klasy 2 C i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zuzanna, ma duszę artysty, odważnie stawia sobie wielkie wyzwania, dba o swój integralny rozwój i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko.”