4 Podgórski Szczep ZHP „Czwartacy”

Jak powstał szczep „Czwartacy”

Nasza historia trwa już 42 lata, a wszystko rozpoczęło się w październiku 1971 roku, gdy ówczesny komendant hufca, harcmistrz (hm.) Stanisław Spólnik, po rozmowach z Komendantem Szczepu „Gwieździestego” hm. Zbigniewem Jaglarzem zwrócił się do hm. Jerzego Klinika, aby założył nowy szczep przy SP nr 116 (obecnie Publiczne Gimnazjum Jezuitów) na bazie instruktorów i młodzieży, którzy przeszli do nowej szkoły.

Na początku działały dwie drużyny: zuchowa i harcerek. Hm. Jerzy Klinik założył Drużynę Harcerzy. Drużyny nosiły numery 11, chusty w barwach Szczepu „Gwieździstego”: pomarańczowe ze szlaczkiem. Pod koniec 1971 roku w szczepie działały 3 drużyny.

17 stycznia 1972 roku odbyło się uroczyste, pierwsze przyrzeczenie w szczepie, które złożyło 12 harcerek i harcerzy. W lutym 1972 roku szczep wystąpił do Komendy Hufca o nadanie nazwy „Czwartacy”, zmiany numerów drużyn na 4 oraz o zezwolenie na noszenie bordowych chust z białym szlaczkiem (na pamiątkę, że Szczep wywodzi się ze Szczepu „Gwieździestego”), bordowych sztuc oraz bordowych beretów typu baskijskiego. Komenda hufca wyraziła zgodę i w dniu 9 maja szczep miał już imię, swoje numery i barwę.

Nadszedł ważny dzień – 17 maja 1975 roku Szczep za swoją działalność został wyróżniony prawem posiadania sztandaru. Przepiękna uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, odbyła się w wypełnionej po brzegi Hali Korony.

W lutym 1988 roku został założony Szczep „Kosmiczny”. Tak jak kiedyś Szczep „Gwieździsty” stał się bazą dla Szczepu „Czwartacy”, tak w 1988 „Czwartacy” wspomogli tworzenie się nowego Szczepu „Kosmicznego”.

W roku 1991 Szczep „Czwartacy” objął swoją działalnością szkołę nr 117. Przez trzy lata działalność drużyn w SP 117 rozszerzała się i we wrześniu 1993 drużyny te postanowiły założyć własny szczep nazwany „Agrikola”. To już drugi Szczep, którego bazę stanowił Szczep „Czwartacy”.

Obecnie w szczepie działają:
– Drużyna Wędrownicza „Wadamorg” dla harcerzy w wieku od 16 lat,
– Drużyna Harcerska „Zośka” im. T. Zawadzkiego,
– Drużyna Harcerska „Parasol” im. K. K. Baczyńskiego dla harcerzy,
– Klub Żeglarski
a już niebawem w SP 123 zostanie reaktywowana Gromada Zuchowa dla najmłodszych.

Harcerstwo to styl życia!

Wśród naszych działań nie brakuje tradycyjnych harcerskich ognisk, piosenek i gitary. Każdy członek naszego szczepu poznaje historię Związku Harcerstwa Polskiego, jego strukturę i postacie, które wywarły największy wpływ na dzisiejszy kształt naszej organizacji. Oprócz tego każdy harcerz ma możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach np. ratownictwo, terenoznawstwo, militaria, survival, żeglarstwo (w szczepie działa Klub Żeglarski) i turystyka.
Harcerstwo pozwala na osobisty rozwój każdego na poziomie psychicznym i fizycznym, poszerza horyzonty i rozwija talenty.

ODWAŻ SIĘ WYRUSZYĆ W NAJWIĘKSZĄ PRZYGODĘ SWOJEGO ŻYCIA. CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Wszystkie informacje na temat szczepu, miejsca i aktualne terminy zbiórek na stronie http://czwartacy.krakowpodgorze.zhp.pl.